FSO:s granskare för barn – och ungdomsbanor 2022

Finska Orienteringsförbundets alla regioner har granskare som stöder och hjälper banläggare i planeringen av barn- och ungdomsbanor för nationella tävlingar. FSO har tre granskare inom sin region som hjälper och stöder (fungerar som bollplank för) barn- och ungdomstävlingsbanornas banläggare.

FSO:s granskare för år 2022 är Kristian Forsell (Nyland), Ida-Marie Eklund (Österbotten) och Ingela Mattsson (Åboland). Granskarna hjälper banläggare i att uppfylla kriterierna för barn- och ungdomsbanor. 

Kontaktuppifterna är följande:

Kristian Forsell (Nyland)
044-2649067, kristian.forsell59@gmail.com

Ingela Mattsson (Åboland)
ingela.mattsson@gmail.com

Ida-Marie Eklund (Österbotten)
ida.skogvik@gmail.com