FSO:s höstmöte som distansmöte 27.10.2021

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f. kallas till stadgeenligt höstmöte den 27 oktober 2021 kl. 17.30. Mötet hålls på distans via Zoom, länken är följande https://idrott-fi.zoom.us/j/99467979101 Under mötet kommer även att diskuteras att skall FSOM öppnas för utomstående. Kom gärna och delta i diskussionen! Varmt välkommen på FSO:s digitala höstmöte!