Om träningsgrupperna inom FSO 2018

  • IR:s tyngdpunkt ligger i åldersklasserna H/D 16-20, H/D 21 upp till 23 år samt äldre seniorer enligt prövning.
  • I Norra-Södra (NoSö) gruppen är tyngdpunkten i åldersklasserna H/D 14-20.
  • Vår verksamhet består av att stödja med läger och närvaro vid viktiga tävlingar.
  • FSO-tränaren ger vid behov personligt stöd med träningsplanering för medlemmarna i träningsgrupperna.
  • FSO stödjer träning i övriga orienteringsformer så som skid- och cykelorientering med en i budgeten fastslagen summa. Understöden beviljas på basen av ansökan enligt prövning.
  • Stödet som FSO betalar via arrangerandet av läger och tävlingsresor utbetalas inte på annat sätt för de som inte har möjlighet att delta i verksamheten. Idrottare som har landslagsuppdrag kan emot ansökan kompenseras träningsstöd som motsvarar det stöd idrottaren hade fått vid deltagande i FSO:s egna läger.

 

Inre ringen (IR)

Norra Södra (NoSö)

SISU-teamet

FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FSO r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

e-post: fso(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235628-9

Tarja Krum
grenchef
+358-40-621 2560
tarja.krum(AT)idrott.fi

Fredric Portin
förbundstränare
+358-50-516 7304
 fredric.portin(AT)idrott.fi

Bil för läger, till tävling, resa be offert!

RA-Vuokraus

Trycksaker för idrottsföreningar - lätt och behändigt!

Sporttinappi