FSOs ungdomsgrupp

FSOs Ungdomsgrupp

År 2019 startar Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO) en ny träningsgrupp: FSOs ungdomsgrupp. Gruppen är avsedd för 13 – 20 åringar som är medlemmar i en FSO medlemsförening. I FSOs ungdomsgrupp har man möjligheten att växa som idrottare och utveckla sin orienteringsteknik. Gruppens medlemmar behöver dock inte sikta på  elitnivå – huvudsaken är att man är ivrig och vill lära sig mer.

Medlemmarna i ungdomsgruppens verksamhet kan se detta som en inkörsport till FSOs träningsgrupper för år 2020. Men gruppen fungerar också som språngbräda och sporrare för alla juniorer oberoende av nivå med att erbjuda bra läger och träningar tillsammans med juniorer från andra föreningar.

För att kunna ansöka till gruppen förväntas det att man har en tävlingsbakgrund på nationell nivå inom orientering. Första året kan man vem som helst komma med – men de som vill fortsätta I gruppen nästa år skall under 2019 delta I minst 2 nationella tävlingar, förutom FSOM. Gruppens fokus ligger i FM tävlingarna för 2020.

 

Verksamheten för 2019 ser ut enligt följande:

  • FSO Juniorläger 29-31.3.2019 i Södra Finland
  • FSO Juniorläger 1-3.11.2019 i Österbotten
  • Ett distriktläger i samband med träningsdag 9-10.2 i Pargas och Solf
  • Lokala FSOs träningsdagar 3.11.2018 / 4.11.2018, 15.12, 12.1, 9.2, 16.3
  • Fem dagars läger i samband med träningsgruppernas långläger i Posio

Som medlem i gruppen är det önskvärt att man försöker delta på minst två läger.

 

Under träningsdagarna kan man välja den ort som är lämplig för en.

Gruppen har inte en gräns på maximiantal deltagare.

 

Alla som vill vara med i gruppen, ansöker till gruppen. Ansökningar till gruppen tas emot från 24.9-30.11. Anmäl dig med till gruppen på denna länk.

 

Deltagarna står för lägrets kostnader, ifall man inte kommit överens om annat med sin egen förening. Mer exakta pris för varje evenemang kommer skilt i evenemangens inbjudan. Som ledare under lägren fungerar FSOs personal och personer från FSOs ungdomsutskott.

 

Om det är något du undrar / har frågor om FSOs ungdomsgrupp, vänligen kontakta FSOs grenchef tarja.krum@idrott.fi / 040 621 2560

FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FSO r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

e-post: fso(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235628-9

Tarja Krum
grenchef
+358-40-621 2560
tarja.krum(AT)idrott.fi

Fredric Portin
förbundstränare
+358-50-516 7304
 fredric.portin(AT)idrott.fi

Bil för läger, till tävling, resa be offert!

RA-Vuokraus

Trycksaker för idrottsföreningar - lätt och behändigt!

Sporttinappi