FSOs ungdomsgrupp

FSOs Ungdomsgrupp

2019

Ungdomsgruppens läger i Kronoby 1-3.11.2019. Anmäl dig här. Preliminär Lägerinbjudan samt lägerprogram. Anmälning senast to 24.10!

2020

FSO:s ungdomsgrupp, som infördes 2019, fortsätter sin verksamhet 2020.  FSO:s ungdomsutskott (UU) ger riktlinjer för ungdomsgruppens verksamhet. Ungdomsgruppen är ämnad för 13-20 åriga orienterare från FSO:s medlemsföreningar. I FSOs ungdomsgrupp har man möjligheten att växa som idrottare och utveckla sin orienteringsteknik. Gruppens medlemmar behöver dock inte sikta på  elitnivå – huvudsaken är att man är ivrig och vill lära sig mer. I gruppen kan även ingå orienterare som inte antas till / vill vara med i träningsutskottets träningsgrupper (elit- eller utmanargruppen). 

Ansökan till ungdomsgruppen hittar du här. Sista ansökningsdag för ungdomsgruppen är söndagen 10.11.2019. 

Man kan ansöka till både TU:s träningsgrupper och UU:s ungdomsgrupp om man så önskar.

Frågor som berör UU:s ungdomsgrupp besvaras av grenchef Wilhelm Stenbacka (wilhelm.stenbacka@idrott.fi / 0401931394).


Verksamheten för 2020  ser preliminärt ut enligt följande:

- Läger 1, januari fre-sö.
- Läger 2, mars fre-sö.
- Läger 3 april (10-13.4 Påsk) ELLER juni (4-5dygn).
- Läger 4 oktober-november, fre-sö.

Lokala FSOs träningsdagar 16.11.2019, 14.12.2019, 11.1.2020 samt eventuellt mars.
FSO Storläger, Åland 4-7.8.2020.
Framtidsgruppens skolläger (enligt Folkhälsan & FSO gemensamma plan).


Medlemmarna i ungdomsgruppens verksamhet kan se detta som en inkörsport till FSOs träningsgrupper för framtida år. Men gruppen fungerar också som språngbräda och sporrare för alla juniorer oberoende av nivå med att erbjuda bra läger och träningar tillsammans med juniorer från andra föreningar.

Som medlem i gruppen är det önskvärt att man försöker delta på minst två läger. Gruppen har inte en gräns på maximiantal deltagare.

Deltagarna står för lägrets kostnader, ifall man inte kommit överens om annat med sin egen förening. Mer exakta pris för varje evenemang kommer skilt i evenemangens inbjudan. Som ledare under lägren fungerar FSOs personal och personer från FSOs ungdomsutskott.

Om det är något du undrar / har frågor om FSOs ungdomsgrupp, vänligen kontakta grenchef Wilhelm Stenbacka (wilhelm.stenbacka@idrott.fi).

10.7.2019: Utvärderingsformulär för FSO:s ungdomsgrupps verksamhet 2019 går att fylla i här. Meningen med formuläret är att utveckla FSO:s ungdomsverksamhet vidare. Vänligen fyll i formuläret innan 31.8.

FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FSO r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

e-post: fso(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235628-9

Wilhelm Stenbacka
grenchef
+35840 193 1394
wilhelm.stenbacka(AT)idrott.fi


förbundstränare
 

Bil för läger, till tävling, resa be offert!

RA-Vuokraus

Trycksaker för idrottsföreningar - lätt och behändigt!

Sporttinappi