Banläggarutbildning klass II

Banläggarutbildning (klass II) arrangeras på Norrvalla 17.11.2018. Är du intresserad av att planera orienteringsbanor? Vill du lära dig att använda OCAD? Nu har du möjligheten till det på FSOs banläggarutbildning den 17.11.2018. Utbildningen är på nybörjare och grundnivå och lämpar sig för alla personer som vill lära sig att planera orienteringsbanor för träning och tävling. Under kursen lär du dig också, att vad du skall tänka på då du planerar banor.

De som vill förnya sitt klass 1 kort deltar i utbildningen och fungerar i grupparbetsskede som utbildare för ledare. Som utbildare fungerar Bengt Tunis

Utbildningen ordnas på Norvalla, adresen Vöråvägen 666, Vöråx klockan 9-17. Under dagens lopp bjuds på kaffe och du har möjlighet att köpa lunch. Ta med dig en bärbar dator där du kan ladda ner OCAD provversionen. Förbundet har en extra dator.

Deltagaravgiften är 25 €/person (max 100 € /förening)(inkluderar material och kaffe) som faktureras efter kursen av endera själva deltagaren eller föreningen (enligt överenskommelse). Anmäl dig till senast 10.11.2018 via tarja.krum@idrott.fi. Alla deltagare får av Suunnistusliitto godkänt intyg.

Välkommen med!

FSOs Utbildningar 2018 (+övrig verksamhet)

​Södra Finland

 • 13.1 FSO:s träningsdag, Pargas
  FSO träningsdagar arrangeras under träningssäsongen 2018 i samarbete med föreningarna och är avsedda för samtliga intresserade. Evenemangen är till för både topp och bredd, inte enbart idrottarna i träningsgrupperna. Huvudsyftet är att förbättra kontinuiteten gällande teknikträningar samt att upprätthålla de sociala kontakterna. Vi samlas, löper två teknikträningar tillsammans och åker hem, svårare än så är det inte. För att avstånden till träningsdagarna inte ska vara för långa, arrangeras parallellt ett evenemang i södra Finland och ett i Österbotten. Ju fler vi får på plats, desto bättre, så slå slag i saken och anmäl dig direkt! Förbundstränaren besöker turvis dagarna i södra Finland och Österbotten. Anmäl dig på FSOs startsida. Priset varierar mellan 5-10 € /person + lunchavgift.
   
 • 27.1 Kartritarkurs
  Under kursen behandlas: användning av karttapullautin material, framställning av bottenmaterial, grunderna i kartritnings/banläggningsprogrammet OCAD, kartritning med dator/GPS/för hand och övning utomhus. Ta med en egen laptop. Anmäl till utbildningen på tarja.krum@idrott.fi senast 20.1.2018. Utbildningsledare: Caj Snickars. Adress och tid: kl. 10-15 vid Östra Nylands Yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå. Kursen kostar 20€ /person eller max 150€/förening.
   
 • 27.1 OCAD kurs

  Kursen omfattar följande områden: planera banor med OCAD, planera träning med OCAD (kurvträningar, kompassträningar, förenklad karta, karta utan stigar, vita områden, korridororientering, linjeorientering och rund karta), samt grunder i orienteringsteknik. Som utbildningsledare fungerar Otto Sund. Ta med en egen laptop. Anmäl till utbildningen på tarja.krum@idrott.fi senast 20.1.2018. Adress och tid: kl. 10-15 vid Östra Nylands Yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå. Kursen kostar 20€ /person eller max 150€/ förening.

 • 3.4, Planering av barn- och ungdomsbanor – utbildning
  Under utbildningen går man igenom hurudana banor är lämpliga för barn, vad man skall tänka på som banläggare, men också hur man arrangerar attraktiva tävlingsarrangemang för barn och ungdomar. Utbildningen passar alla intresserade och speciellt banläggare för barn och ungdomsbanor samt de som arbetar mycket med barn och ungdomsverksmahet i föreningen. Här är även möjligheten att träffa förbundets stödperson för året 2018, som hjälper och stöder (fungerar som bollplank för) barn- och ungdomstävlingsbanornas banläggare. Alla banläggare som gått utbildningen har möjligheten att få sin föreningstävling få stjärnmärkt på Irma genom att kontakta Suunnistusliitto (SSL). Detta märke visar tävlingsdeltagre att banläggaren har kännedom i barn- och ungdomsbanor.  Utbildningen går i Finlands Svenska Idrotts nya utrymmen på Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors klockan 17.30- ca 21. Utbildningen är gratis. Länken till anmälan kommer senare på denna sida och på SSLs sidor. Utbildningsledare: Kristian Forsell. 
   
 • 3.3 FSOs träningsdag, Esbo
  Se mer information från 13.1 evenemanget. Mer om träningsdagen i Esbo och anmälningen hittar du på denna länk. Sista anmälningsdag 26.2.
   
 • 23–24.3 Tränarutbildning 
  Denna utbildning passar perfekt för nya föreningsledare, föräldrar som vill bekanta sig mer med orienteringssporten samt mer erfarna tränare/ledare som saknar formell tränarutbildning. Utbildningen fokuserar på målgruppen barn och ungdomar. Utbildningen ger en grenspecifik helhetsuppfattning om idrottare, främst orienterare, och ger tränarna verktyg för tränarskap. Under utbildningen får lär du dig också vad du skall tänka på när du planerar orienteringsverksamhet och -träningar för barn och unga. Utbildningen arrangeras på fredag kväll (ca kl.17.30-21) och på lördagen (ca kl.9-17) på Solvallas idrottsinstitut. Deltagaravgiften är 30 €. Det finns även möjlighet för inkvartering, 65 €/natt/person/enkelrum och 70€ /natt/person/dubbelrum på Solvalla. Anmäl dig till tarja.krum@idrott.fi senast den 19.3. Skicka med i din anmälan vilka önskemål och frågor du vill få svar på under utbildningen. Som utbildningsledare fungerar Kristian Forsell. 
   
 • Hösten 2018 FSO Junior läger på Solvalla för 11-17åringar och deras föräldrar samt ledare som vill ha tips på lämpliga orienteringsbanor för barn och unga. Målgruppen är unga orienterare i åldern 11-17 år, som har grundkunskaper inom orientering eller redan har börjat tävla, samt deras föräldrar för att bekanta sig mer med orienteringssporten. Även föreningsledare är välkomna att delta och få tips på olika träningar. Lägerledare: Kristian Forsell. Mer information finns på FSOs hemsida.

Österbotten

 • 13.1 Träningsdag, Korsholm
  FSO träningsdagar arrangeras under träningssäsongen 2018 i samarbete med föreningarna och är avsedda för samtliga intresserade. Evenemangen är till för både topp och bredd, inte enbart idrottarna i träningsgrupperna. Huvudsyftet är att förbättra kontinuiteten gällande teknikträningar samt att upprätthålla de sociala kontakterna. Vi samlas, löper två teknikträningar tillsammans och åker hem, svårare än så är det inte. För att avstånden till träningsdagarna inte ska vara för långa, arrangeras parallellt ett evenemang i södra Finland och ett i Österbotten. Ju fler vi får på plats, desto bättre, så slå slag i saken och anmäl dig direkt! Förbundstränaren besöker turvis dagarna i södra Finland och Österbotten. Anmäl dig på FSOs startsida. Priset varierar mellan 5-10 € /person + lunchavgift.
   
 • 10.2 Banläggarutbildning klass 2

  Är du intresserad av att planera orienteringsbanor? Vill du lära dig att använda OCAD? Nu har du möjligheten till det på FSOs banläggarutbildning den 10.2.2018. Kursen lämpar sig för alla personer som vill lära sig att planera orienteringsbanor för träning och tävling. Under kursen lär du dig också vad du skall tänka på då du planerar banor. Den som vill förnya sitt klass 1 kort deltar i utbildningen och fungerar i grupparbetsskede som utbildare för grupperna. Utbildningen ordnas på Hotell Vallonia (Centrumvägen 3, 65610 Korsholm) kl. 9-17. Under dagens lopp bjuds på kaffe och tilltugg, lunch kan man köpa skilt på ställe. Ta med dig en egen bärbar dator om du har. Förbundet har några extra datorer till förfogande. Deltagaravgiften är 25 €/person (max 100 € /förening). Priset inkluderar material och kaffe. Avgiften faktureras efter kursen av deltagaren eller föreningen (enligt överenskommelse). Anmäl dig till senast 3.2.2018 via tarja.krum@idrott.fi. Alla deltagare får efter utbildningen av Suunnistusliitto godkänt banläggare klass 2 intyg.

 • 3.3 Träningsdag, Nykarleby
  Samma koncept som 13.1. Mer om träningsdagen i Nykarleby och anmälningen hittar du på denna länk. Sista anmälningsdag 26.2. 
   
 • 10.3 Kartritarkurs INHIBERAD
   
 • 19.3 Planering av barn- och ungdomsbanor  INHIBERAD
   
 • 10.4 Planering av barn- och ungdomsbanor
  Samma utbildning som 19.3 i Solf. Utbildningen är gratis. Anmäl dig till utbildningen på denna länk senast den 2.4. Som utbildningsledare är Filip Brunell. Utbildningen arrangeras i IK Kronans skidstuga på Tössbackavägen,  kl.18- 21.
   
 • 9-10.7 FSO Junior-läger på Norrvalla
  Lägret är avsett för 11-17 åringar och deras föräldrar samt ledare som vill ha tips på lämpliga orienteringsbanor för barn och unga. Målgruppen är unga orienterare i åldern 11-17 år, som har grundkunskaper inom orientering eller redan har börjat tävla, samt deras föräldrar för att bekanta sig mer med orienteringssporten. För föreningsledare hålls en utbildning samtidigt, där de bl.a. är välkomna att delta och få tips på olika träningar med t.ex. teman som Backdrag med OL nedför/skrå/ eller sluttnings OL. Även önskemål tas i beaktan. Anmäl dig till tarja.krum@idrott.fi senast 2.7. Mer information kommer på hemsidan.

 

Frågor kring utbildningar och kurserna kan riktas till tarja.krum@idrott.fi.

NYA UTBILDNINGAR UPPDATERAS PÅ DENNA SIDA. VÄNLIGEN KONTAKTA tarja.krum(a)idrott.fi IFALL ER FÖRENING ÖNSKAR BESTÄLLA ETT VISS KURSPAKET.

FSO´s förtjänstmärken, plaketter och standar

 

FÖRTJÄNSTMÄRKEN AV II OCH I KLASS
Utdelas huvudsakligen för arbets- och annan förtjänstfull insats inom och för FSO.
Med detta jämställes vägande insatser inom distriktenas
orienteringsutskott och olika SSL-instanser.
Personens aktivitet och resultat är av avgörande betydelse

FÖRTJÄNSTMÄRKET AV I KLASS ÄR FSO:s HÖGSTA UTMÄRKELSE
och skall därför utdelas rätt så begränsat.
Förutsättes att man tidigare erhållit II klass förtjänstmärke

FÖRTJÄNSTPLAKETTERNA
Dessa har lägre rangordning (värde) än förtjänstmärkena och
kan tilldelas såväl personer ann föreningar  institutioner).
Förbunds- eller distriktinsats är ej obligatorisk för erhållande av dessa,
utan föreningsarbete eller annan insats för orienteringssporten kan premieras.

STANDARET
Utdelas i första hand till föreningar (institutioner).
Kan även ges åt person som fått  allt annat.

INTRESSEMÄRKET
Utdelas både åt FSO:are och  utomstående, främst för att sporra nya
orienteringsledare och förespråkare.

LANDSLAGSPLAKETT
Utdelas via FSO:s jubileumsårs tillfällen åt de FSO- are som blivit invalda landslaget.

 

Förtjänstmärken

Förtjänstplaketter

Intressemärke

I-Klass

Guldplakett

II-Klass

Silverplakett

Dessutom finns det:
Guldplakett på träplatta
Landslagsplakett
Standard
 

Bronsplakett

 

 

ADRESSER

Hyllningsadress

 

Hyllningsadress

Kondoleansadress

 

Kondoleansadress

Banläggning

Här publiceras material som har att göra med banläggning. I bra tränare kan även litet om banläggning och banläggare har en känsla för träning och tävling.

Banläggningens grunder

 

Utbildningstrappan

1. Förenings banläggning

Kurs för banläggare i en förening

2. FSO Banläggarskola/ för klass 2; dragare KORT 1

Kompletering

Klass 2 kort 

Förnya 1 klass; som utbildare eller facilitator under kurssen

3. SSL banläggarseminariet

För att få 1 klass

Förnya kortet

Efter utbildningen gör föreningen till regionen (FSO)
Man skall delta i utbildning i vilken
Banläggaruppgifter och utbildare
Registrerings avgift 10 euro

Utbildning och Material

Här finns material som kan användas av föreningarna

Utbildning:

Tränarutbildning: FSO arrangerar Nybörjarledare, STG 1 och STG 2 medan SSL arrangerar STG 3 (SVT)

Banläggarutbildning: FSO arrangerar klass 2 och kompletering av klass 1. För att gå från klass 2 till klass 1 måste man gå SSL:s skolning

Föreningsutbildning

Träning och Orienteringstenik:

Torrträning, användning av OCAD i att planera träningar med

3DeRun för att ladda ned GPS rutter från klockan, mm

Övrigmaterial:

Blanketter, förtjänstetecken, mm

Tränarutbildning

Här finns material gällande tränare/ledare utbildning inom FSO. Materialet kan användas i föreningarna för intern utbildning. STG1 utbildning ger förbundet eller föreläsare som förbundet kommit med. FSO utbildar på svenska och SSL på finska.

FSO och FSI ger utbildning på STG1 till STG 2.

En bra tränare behärskar de verktyg som behövs för och i träning. Även banläggningsgrunder är bra att ha koll på.

 

Föreläsnings material:

O-teknik grunder med några exempel av olika träningar

Motoriska och Fysiska färdigheter

Mentala färdigheter

Etik- verksamhetsmiljö

Gästföreläsningar:

Energins betydelse i träning

Diana Haldin, Kost och idrott

Olli Ilander, Vettig vardagskost för unga idrottare

Muskelvård

Ida-Marie Skogvik, Stretchningsguide

Min träning

Mårten Boström, O-teknik = O-fysik

Josefine Engström, Skidorienterare och orienterare

FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FSO r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

e-post: fso(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235628-9

Tarja Krum
grenchef
+358-40-621 2560
tarja.krum(AT)idrott.fi

Fredric Portin
förbundstränare
+358-50-516 7304
 fredric.portin(AT)idrott.fi

Bil för läger, till tävling, resa be offert!

RA-Vuokraus

Trycksaker för idrottsföreningar - lätt och behändigt!

Sporttinappi