FSO:s Utbildningar 2019 - 2020

28-29.9.2019 Banläggarskola (SSL nivå 2) och Ocad-kurs - Åland, Mariehamn

Är du intresserad av att planera orienteringsbanor? Vill du lära dig att använda Ocad? Nu har du möjligheten till det på FSOs och IF Ålands banläggar- och OCAD-utbildning den 28-29.9.2019. Kursen lämpar sig för alla personer som vill lära sig att planera orienteringsbanor för träning och tävling (t.ex. FSOM). Under kursen lär du dig också vad du skall tänka på då du planerar banor.

Lördag 28 september, 10.30-19.00: Banläggarskola (nivå 2 enligt SSL). Riktar sig till alla intresserade av banläggning i tävlingssammanhang. För nya/oerfarna och de mera rutinerade. Ta med egen laptop om du har. Tid ca 8-10 h.

Söndag 29 september, 9.00-16.00: OCAD-kurs (program för att rita orienteringsbanor på dator) i första hand för nya användare och för dem som behöver repetition i hur programmet används. Ta med egen laptop om du har. Tid ca 6-7 h.

Plats: Mariehamn (preliminärt IF Ålands klubblokal i Strandnäs - Strandhagsvägen 11, Strandnäs, Mariehamn 22100)

Kursinbjudan inklusive preliminär kurstidtabell och kursinnehåll går att ladda ner här.

Kurslokal kommer eventuellt att justeras (beroende på antalet anmälda). Kurstidtabellen kommer eventuellt också att finjusteras ännu närmare utbildningen (datumen är fastspikade). Ca. 20 deltagare ryms med på kursen.

Anmälan bör göras senast 15.9.2019 till:

1) Åländska deltagare: Anmälan till ÅID:s kansli, i första hand e-post robin.aid@idrott.ax. Närmare info för åländska deltagare på IF Åland - orienteringens hemsida. IF Åland står för åländska deltagares utbildning, kaffe och lunch.

2) Icke-åländska deltagare: Anmälan till FSO:s kansli, wilhelm.stenbacka@idrott.fi. Deltagaravgiften är 25 €/person (max 150 € /förening). Priset inkluderar material och kaffe. Avgiften faktureras efter kursen av deltagaren eller föreningen (enligt överenskommelse).

Vid anmälning bör meddelas:
- Namn (förnamn, efternamn) och förening
- Avser man delta a) lördag-söndag, b) enbart lördag, c) enbart söndag
- Eventuell(a) specialdiet(er)
- Tillgång till egen laptop (ja/nej)
- Egen banläggarerfarenhet (nybörjare / lite erfarenhet / rutinerad / banläggar-guru)
- Ocad-erfarenhet (nybörjare / lite erfarenhet / rutinerad / Ocad-guru)

Välkommen med på utbildningen!
FSO och IF Åland


xx-xx.xx.20xx Tränarutbildning nivå 1

Målgruppen för utbildningen är föreningens ledare och tränare för åldersgruppen 11 - 17-åringar. Utbildningen ger en insikt av orienteringshobbyns viktiga element och deltagarens grenkännedom ökar. Innehållet och inlärningsfrågorna ger ledtrådar och verktyg för att förverkliga en attraktiv träningsverksamhet i föreningen. Målsättningen med tränarutbildningen är också att väcka intresset att utvecklas som ledare och tränare.

Tränaren som har gått utbildningen har beredskaper för att leda grupper i ungdomarnas föreningsträningar och han förstår huvuddragen av enskilda träningars betydelse i träningsårets helhet. Utbildningens inspirerande atmosfär hämtar energi för att utveckla föreningsträningen. I utbildningen får man också första beredskaper för att fungera som personlig tränare.

Utbildningen består av två veckosluts närstudier samt uppgifter. Utbildade tränare hämtar mera kvalitet och inspiration till ungdomarnas föreningsträning.

Utbildningens målsättning och innehåll 

Anmäl dig till utbildningen på :

Nivå 1 utbildningens pris är 75 euro/veckoslut/deltagare eller 225 euro/veckoslut/förening (med 3 eller flera deltagare från samma förening). I priset ingår utbildningen och materialet. Hyra för utrymmen, måltider o.s.v. ingår inte i detta pris.

Inför 2020

(Datum öppet ) Banläggarutbildning 1
 

(Datum öppet) Planering av barn- och ungdomsbanor  
Under utbildningen går man igenom hurudana banor är lämpliga för barn, vad man skall tänka på som banläggare, men också hur man arrangerar attraktiva tävlingsarrangemang för barn och ungdomar. Utbildningen passar alla intresserade och speciellt banläggare för barn och ungdomsbanor samt de som arbetar mycket med barn och ungdomsverksmahet i föreningen. Här är även möjligheten att träffa förbundets stödperson för året 2019, som hjälper och stöder (fungerar som bollplank för) barn- och ungdomstävlingsbanornas banläggare. Alla banläggare som gått utbildningen har möjligheten att få sin föreningstävling få stjärnmärkt på Irma genom att kontakta Suunnistusliitto (SSL). Detta märke visar tävlingsdeltagre att banläggaren har kännedom i barn- och ungdomsbanor. Utbildningen är gratis. Länken till anmälan och information om tillfället kommer senare på denna sida och på SSLs sidor. 

Material att ladda ner
2019 Lektion 1 Barnets värld och utvecklande av banläggarens kompetenser
2019 Lektion 2 Planering av tävlingsbanor
2019 Lektion 3 Banor för barn och tekniska detaljer
2019 Lektion 4 Arrangera tävling

(Datum är ännu öppet) Banläggarutbildning klass 2

Är du intresserad av att planera orienteringsbanor? Vill du lära dig att använda OCAD? Under denna utbildning har du möjligheten att lära dig mer och fördjupa mer i grunderna. Kursen lämpar sig för alla personer som vill lära sig att planera orienteringsbanor för träning och tävling. Under kursen lär du dig också vad du skall tänka på då du planerar banor. Ta med dig en egen bärbar dator om du har. Deltagaravgiften är 25 €/person (max 100 € /förening). Priset inkluderar material och kaffe. Avgiften faktureras efter kursen av deltagaren eller föreningen (enligt överenskommelse). Mer om anmälan kommer senare. 

Frågor kring utbildningar och kurserna kan riktas till fso@idrott.fi.

NYA UTBILDNINGAR UPPDATERAS PÅ DENNA SIDA. VÄNLIGEN KONTAKTA fso(a)idrott.fi IFALL ER FÖRENING ÖNSKAR BESTÄLLA ETT VISST KURSPAKET.

FSO´s förtjänstmärken, plaketter och standar

 

FÖRTJÄNSTMÄRKEN AV II OCH I KLASS
Utdelas huvudsakligen för arbets- och annan förtjänstfull insats inom och för FSO.
Med detta jämställes vägande insatser inom distriktenas
orienteringsutskott och olika SSL-instanser.
Personens aktivitet och resultat är av avgörande betydelse

FÖRTJÄNSTMÄRKET AV I KLASS ÄR FSO:s HÖGSTA UTMÄRKELSE
och skall därför utdelas rätt så begränsat.
Förutsättes att man tidigare erhållit II klass förtjänstmärke

FÖRTJÄNSTPLAKETTERNA
Dessa har lägre rangordning (värde) än förtjänstmärkena och
kan tilldelas såväl personer ann föreningar  institutioner).
Förbunds- eller distriktinsats är ej obligatorisk för erhållande av dessa,
utan föreningsarbete eller annan insats för orienteringssporten kan premieras.

STANDARET
Utdelas i första hand till föreningar (institutioner).
Kan även ges åt person som fått  allt annat.

INTRESSEMÄRKET
Utdelas både åt FSO:are och  utomstående, främst för att sporra nya
orienteringsledare och förespråkare.

LANDSLAGSPLAKETT
Utdelas via FSO:s jubileumsårs tillfällen åt de FSO- are som blivit invalda landslaget.

 

Förtjänstmärken

Förtjänstplaketter

Intressemärke

I-Klass

Guldplakett

II-Klass

Silverplakett

Dessutom finns det:
Guldplakett på träplatta
Landslagsplakett
Standard
 

Bronsplakett

 

 

ADRESSER

Hyllningsadress

 

Hyllningsadress

Kondoleansadress

 

Kondoleansadress

Banläggning

Här publiceras material som har att göra med banläggning. I bra tränare kan även litet om banläggning och banläggare har en känsla för träning och tävling.

Banläggningens grunder

 

Utbildningstrappan

1. Förenings banläggning

Kurs för banläggare i en förening

2. FSO Banläggarskola/ för klass 2; dragare KORT 1

Kompletering

Klass 2 kort 

Förnya 1 klass; som utbildare eller facilitator under kurssen

3. SSL banläggarseminariet

För att få 1 klass

Förnya kortet

Efter utbildningen gör föreningen till regionen (FSO)
Man skall delta i utbildning i vilken
Banläggaruppgifter och utbildare
Registrerings avgift 10 euro

Utbildning och Material

Här finns material som kan användas av föreningarna

Utbildning:

Tränarutbildning: FSO arrangerar Nybörjarledare, STG 1 och STG 2 medan SSL arrangerar STG 3 (SVT)

Banläggarutbildning: FSO arrangerar klass 2 och kompletering av klass 1. För att gå från klass 2 till klass 1 måste man gå SSL:s skolning

Banläggning för barn och unga - utbildningsmaterial:

- Lektion 1 Barnets värld och utvecklande av banläggarens kompetenser
- Lektion 2 Planering av tävlingsbanor
- Lektion 3 Banor för barn och tekniska detaljer
- Lektion 4 Arrangera tävling

Föreningsutbildning:

Träning och Orienteringstenik:

Torrträning, användning av OCAD i att planera träningar med

3DeRun för att ladda ned GPS rutter från klockan, mm

Övrigmaterial:

Blanketter, förtjänstetecken, mm

Tränarutbildning

Här finns material gällande tränare/ledare utbildning inom FSO. Materialet kan användas i föreningarna för intern utbildning. STG1 utbildning ger förbundet eller föreläsare som förbundet kommit med. FSO utbildar på svenska och SSL på finska.

FSO och FSI ger utbildning på STG1 till STG 2.

En bra tränare behärskar de verktyg som behövs för och i träning. Även banläggningsgrunder är bra att ha koll på.

Träningsmaterial för unga: Sikta högre - Träningstips för orienterare i ålder 10-15 (FSO/Fredric Portin 2019)

Föreläsnings material:

O-teknik grunder med några exempel av olika träningar

Motoriska och Fysiska färdigheter

Mentala färdigheter

Etik- verksamhetsmiljö

Gästföreläsningar:

Energins betydelse i träning

Diana Haldin, Kost och idrott

Olli Ilander, Vettig vardagskost för unga idrottare

Muskelvård

Ida-Marie Skogvik, Stretchningsguide

Min träning

Mårten Boström, O-teknik = O-fysik

Josefine Engström, Skidorienterare och orienterare

FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FSO r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

e-post: fso(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235628-9

Wilhelm Stenbacka
grenchef
+35840 193 1394
wilhelm.stenbacka(AT)idrott.fi

Milka Reponen
förbundstränare
+35844 278 2864
milka.reponen(AT)idrott.fi

Bil för läger, till tävling, resa be offert!

RA-Vuokraus

Trycksaker för idrottsföreningar - lätt och behändigt!

Sporttinappi