Aktuella anvisningar för arrangerande av evenemang

Rådande omständigheter väcker osäkerhet hos föreningar i att arrangera olika orienteringsevenemang. Därmed arrangerande Finska orienteringsförbundet en distans föreningsträff den 25.3.2021 var temat behandlades. Tillställningen bandades in och hittas på följande länk på finska Seurafoorumi 25.3.2021 esitys ja ohjeet (pdf).

Det väsentligaste att tänka på vid arrangerande av orienteringsevenemang: 

  • Tävlingar i grenförbundets regi, och förutsätter tävlingslicens, får arrangeras
  • Evenemang som är öppna för publik får inte arrangeras = motionsorientering får inte arrangeras
    • Motionsorientering som arrangeras enligt självservice principen räknas inte som en öppen publiktillställning och fär därmed arrangeras. 
  • Orienteringsskola för barn kan arrangeras då lokala begränsningar och rekommendationer följs
  • Huvudsaken är att verksamhet arrangeras ansvarsfullt
  • Ifall begränsad rörelsefrihet träder i kraft kompletteras anvisningarna

Kategorier:
Okategoriserade