FSO:s granskare för barn – och ungdomsbanor 2024

Finska Orienteringsförbundets regioner har granskare som stöder och hjälper banläggare i planeringen av barn- och ungdomsbanor för nationella tävlingar. FSO har tre granskare inom sin region som hjälper och stöder (fungerar som bollplank för) barn- och ungdomstävlingsbanornas banläggare.

FSO:s granskare för år 2024 är Kristian Forsell (Nyland), Ida-Marie Eklund (Österbotten) och Ingela Mattsson (Åboland). Granskarna hjälper banläggare i att uppfylla kriterierna för barn- och ungdomsbanor. 

Viktigt för föreningarna att komma ihåg!

  • Ta i god tid kontakt med granskarna, minst en (1) månad före tävlingen. Detta så bägge parter kan utföra sin uppgift på bästa möjliga sätt.
  • Granskarnas uppgift är att fungera som stöd och bollplank, samt ger goda råd och förslag i planeringen av barn- och ungdomsbanorna. Arrangörsföreningen har ansvaret för banläggningen.

FSO:s granskares kontaktuppgifter:

Kristian Forsell (Nyland)
044-2649067, kristian.forsell59@gmail.com

Ingela Mattsson (Åboland)
ingela.mattsson@gmail.com

Ida-Marie Eklund (Österbotten)
ida.skogvik@gmail.com