Utbildningsmaterial och nyttiga länkar

Bekanta dig med utbildningsmaterial relaterat till orientering här. Materialet är organiserat enligt ämnesområde.

Träning

Här finns material och info gällande träningsrelaterad utbildning inom orientering. Materialet kan användas i föreningarna för intern utbildning.

Träningsmaterial för unga: Sikta Högre – Träningstips för orienterare i åldern 10-15 år (Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f./ Fredric Portin 2019)

Tränarutbildning: FSO kan arrangera Nybörjarledare, steg-1 tränarutbildning samt steg-2 tränarutbildning (Suunta Huipulle). SSL ansvarar för att arrangera steg-3 tränarutbildning (=yrkestränarexamen inom orientering)

Tränarutbildning nivå 1

Målgruppen för utbildningen är föreningens ledare och tränare för åldersgruppen 11 – 17-åringar. Utbildningen ger en insikt av orienteringshobbyns viktiga element och deltagarens grenkännedom ökar. Innehållet och inlärningsfrågorna ger ledtrådar och verktyg för att förverkliga en attraktiv träningsverksamhet i föreningen. Målsättningen med tränarutbildningen är också att väcka intresset att utvecklas som ledare och tränare.

Tränaren som har gått utbildningen har beredskaper för att leda grupper i ungdomarnas föreningsträningar och tränaren förstår huvuddragen av enskilda träningars betydelse i träningsårets helhet. Utbildningens inspirerande atmosfär hämtar energi för att utveckla föreningsträningen. I utbildningen får man också första beredskaper för att fungera som personlig tränare.

Utbildningen består av två veckosluts närstudier samt uppgifter. Utbildade tränare hämtar mera kvalitet och inspiration till ungdomarnas föreningsträning.

Utbildningens målsättning och innehåll (svenskspråkiga dokument längst ner på sidan)

Pris för tränarutbildning nivå-1 är 75 euro/veckoslut/deltagare eller 225 euro/veckoslut/förening (med 3 eller flera deltagare från samma förening). I priset ingår utbildningen och materialet. Hyra för utrymmen, måltider o.s.v. ingår inte i detta pris.

Banläggning

Här publiceras material som har att göra med banläggning. Bra tränare och målmedvetna orienterare bör kunna det väsentliga om banläggning samtidigt som bra banläggare har en känsla för träning och tävling.

Banläggarens utbildningstrappa

1. SSL banläggarseminarie. SSL arrangerar årligen banläggarseminarier där banläggare har möjlighet att uppnå klass-1 banläggarkort, vilket är den högsta nivån av banläggarbehörighet.
För att uppgradera nivå-2 behörighet till nivå-1 bör man godkänt utföra SSL:s banläggarseminarie.

2. FSO:s eller SSL:s banläggarskola/ratamestarikoulu, ger behörighet för klass-2 banläggarkort. Klass-2 banläggare kan fungera som banläggare vid exempelvis nationella tävlingar och regionala mästerskap/tävlingar.

3. Banläggning på föreningsnivå
Kurs för banläggare i en förening (arrangeras av förening)

Registrering av banläggarbehörighet – se här.

Planering av barn- och ungdomsbanor  
Under utbildningen går man igenom hurdana banor är lämpliga för barn, vad man skall tänka på som banläggare, men också hur man arrangerar attraktiva tävlingsarrangemang för barn och ungdomar. Utbildningen passar alla intresserade och speciellt banläggare för barn och ungdomsbanor samt de som arbetar mycket med barn och ungdomsverksmahet i föreningen. 

Alla banläggare som gått utbildningen har möjligheten att få sin föreningstävling stjärnmärkt på Irma genom att kontakta Suunnistusliitto (SSL). Detta märke visar tävlingsdeltagare att banläggaren har kännedom i barn- och ungdomsbanor. Utbildningen är gratis.

Material att ladda ner
2019 Lektion 1 Barnets värld och utvecklande av banläggarens kompetenser
2019 Lektion 2 Planering av tävlingsbanor
2019 Lektion 3 Banor för barn och tekniska detaljer
2019 Lektion 4 Arrangera tävling