Om FSO

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. (FSO), är ett koordinerande intresse- och serviceorgan vars uppgift är att främja orienteringssporten på svenska i Finland. Förbundets målsättning är att upprätthålla de bästa möjliga verksamhetsförutsättningarna för sina medlemsföreningar, så att de kan idka och utveckla orienteringssporten i Svenskfinland. Förbundet anser det viktigt att idrotten utövas i enlighet med gällande förhållningsregler och på etiskt och moraliskt godtagbara grunder.

Förbundets långsiktiga vision är att erbjuda ”Orientering i Svenskfinland – på alla nivåer”.

FSOs mission är att

  • Erbjuda möjligheten att idka orienteringssporten genom hela livet på svenska i Finland.
  • Skapa verksamhet som gynnar medlemsföreningarnas medlemmar från barn till elit, oberoende målsättning.
  • Skapa verksamhet i samråd med föreningarna som gör orienteringssporten attraktiv och framgångsrik.
  • Uppfattas tillsammans med Finlands Svenska Idrott och Finlands Orienteringsförbund som en seriös aktör inom orienteringssporten i Svenskfinland.