FSOM-direktiv

Under FSOM följes orienteringens nationella tävlingsregler. Utöver de nationella tävlingsreglerna gäller specialbestämmelser- och direktiv för FSOM-mästerskapen. FSO:s förbundsstyrelse ser över FSOM-direktiven årligen och fastställer uppdateringar i direktiven utgående från förbundets tävlingsutskotts förberedande förslag. Bekanta dig med direktiven och bestämmelserna nedan (små uppdateringar kan förekomma innan det är dags för följande mästerskap)