Föreningsträffar 2022

Välkommen med på FSO:s föreningsträffar 2022. FSO ordnar fyra föreningsträffar under novembermånad och tillfällena är öppna för alla och Vi önskar att så många som möjligt deltar. Efter flera år av pandemi hoppas vi att så många som möjligt tar tillfället i akt och aktiverar sig och deltar fysiskt på föreningsträffarna. Tillfällena kommer att ordnas som hybrid, vilket betyder att man även kan delta på distans.

Under föreningsträffarna kommer vi att diskutera aktuella ärenden inom förbundets verksamhet, t.ex. tränings- och utbildningsverksamhet, samt vi hoppas få goda idéer för förbundets nya strategi som ska utarbetas till början av 2023.

Från förbundets sida kommer grenchefen och förbundstränaren leda tillfällena. ÖID-tränare Maritta Nurmi deltar på de två föreningsträffar som ordnas i Österbotten. Även FSO:s styrelsemedlemmar kommer att närvara på valfritt tillfälle och presentera sig. Det bjuds på kaffe/te och smått tilltugg.

Anmälan sker via Lyyti. Viktigt att man anmäler sig på förhand så vi vet hur många tänker som deltar fysiskt och på distans. Senast en dag innan den träff ni deltar i.

Anmälningslänk: https://www.lyyti.fi/reg/Foreningstraff


Tidtabell och platser:

Tisdagen 8.11 kl.18.30 Föreningsträff 1: Pargas, Pif Center.

OBS! Föreningsträff i södra Finland endast onsdagen 9.11 kl.18.30 i Helsingfors.


Onsdagen 9.11 kl.18.30 Föreningsträff 2: Helsingfors, Sportens Hus.

Adress: Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors. Då man anländer till Sportens Hus bör man registrera sig i aulan, alternativt ringer man grenchefen (0405649440).

Länk: https://meet.google.com/hgr-iwdc-ixf

Google Meet länk vid detta tillfälle pga. dubbelbokning av FSO:s Zoomlicens.


Onsdagen 23.11 kl.18.30 Föreningsträff 3: Malax, Övermalax skola.

OBS! Föreningsträff i Österbotten endast torsdagen 24.11 kl.18.30 på Norrvalla.


Torsdagen 24.11 kl.18.30 Föreningsträff 4: Vörå, Folkhälsan Norrvalla.

Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå.

Länk: https://idrott-fi.zoom.us/j/4663161902

Meeting ID: 466 316 1902

Ordnas i samband med FSO:s träningsgruppers StartUp-läger.