VÄLKOMMEN MED PÅ FSO:s KVARTALSTRÄFFAR!

Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO) arrangerar varje kvartal digitala kvartalsträffar. Med kvartalsträffarna vill FSO komma närmare föreningar och skapa bättre och regelbunden kommunikation mellan förbundet och föreningarna. Tanken med kvartalsträffarna är också att skapa ett starkare nätverk mellan FSO:s medlemsföreningar.

Kvartalsträffarna är riktade för tränare, ledare och andra föreningsaktiva inom FSO:s medlemsföreningar. På kvartalsträffarna tas upp aktuella teman kring träning och orientering.  Kvartalsträffarna ordnas ungefär 2-4 gånger om året.


Mer information om kvartalsträffarna fås av
Otto Simosas otto.simosas@idrott.fi

Saara Norrgrann saara.norrgrann@idrott.fi

Maritta Nurmi maritta.nurmi@idrott.fi

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott FSO Föreningsverksamhet Okategoriserade