World Orienteering Day

World Orienteering Day är IOF:s (Internationella Orienteringsförbund) årliga evenemang vars mål är att öka orienteringssportens synlighet och kunskap runt om i hela världen.

World Orienteering Day hemsida.

2023 ordnas World Orienteering Day under en hel vecka 17-23.5. över hela världen. Tanken är att under denna tid arrangera så många diverse orienteringsevenemang som möjligt där förbund, föreningar, skolor och kommuner aktiverar sig. År 2022 ordnades 615 evenemang i 65 länder med 85 406 registrerade prestationer.

FSO uppmuntrar alla medlemsföreningar att vara aktiva och ordna evenemang under World Orienteering Day-veckan 17-23.5. för att öka orienteringssportens synlighet och samtidigt försöka locka till sig flera utövar. Vi fungerar samtidigt som stöd/bollplank, samt levererar material till föreningarna vid behov.

Under vårens gång kommer medlemsföreningarna kontaktas, påminnas och uppmuntras att ta del i WOD!