FSOM, ansökan om arrangörsrätt

Arrangörsrätten till FSO:s mästerskapstävlingar beviljas av Finlands Svenska Orienteringsförbunds förbundsstyrelse. Frågan handläggs av styrelsen. Direktiv och riktlinjer för FSO-mästerskapen framgår från FSO:s hemsidor.


Ansökan om FSOM arrangörsskap (Elektroniskt ansökningsformulär)

OBS! Deadline för ansökan om FSOM 2026 31.10.2023.FSOM i fotorientering

Mästerskapen i orientering arrangeras vartannat år i Nyland-Åboland och vartannat år i Österbotten. Vart tionde (10) år arrangeras tävlingarna på Åland. Förbundsstyrelsen utlyser tävlingarna för ansökan i FSO:s officiella organ eller på annat lämpligt sätt. Ansökan om arrangörsrätt för FSOM görs på ansökningsblankett för arrangörsrätt och den riktas till styrelsen. Till ansökan bifogas karta över tävlingsterrängen samt redogörelse över markanvändningsavtal. Till ansökan bör föreningen namnge kontaktperson för ansökan samt preliminär tävlingsledare & banläggare. Föreningen kan även göra förslag på tävlingskontrollant och bankontrollant. FSOM i fotorientering bör ansökas 3 år före mästerskapen i fråga, senast den sista oktober. Exempelvis bör FSOM 2024 ansökas senast 31.10.2021 och FSOM 2025 ansökas senast 31.10.2022.


FSOM i skidorientering

Ansökan om arrangörsrätt för FSOM i skidorientering görs på ansökningsblankett för arrangörsrätt och den riktas till styrelsen. Arrangören för FSOM i skidorientering skall i första hand vara en FSO-förening, men FSOM i skidorientering kan även arrangeras i samband med en nationell skidorienteringstävling. Till ansökan bifogas karta över tävlingsterrängen. Till ansökan bör föreningen namnge kontaktperson för ansökan samt tävlingsledare. Föreningen bör även göra förslag på tävlingskontrollant, banläggare och bankontrollant.