FSO:s Ungdomsutskott tips till föreningarFSO:s Ungdomsutskott har kartlagt olika tillämpningar av orienteringsverksamhet för barn, unga och nybörjare som aktörer inom orienteringssporten använt nationellt och internationellt under pågående vår. I denna artikel presenteras några intressanta och inspirerande verksamhetsalternativ för ovan nämnda målgrupper. Ungdomsutskottets tips är menade för FSO:s medlemsföreningar – föreningar får gärna nappa på tipsen och pröva på tillämpningarna inom den egna verksamheten för barn, ungdomar och nybörjare.

1. Padlet utmanings- / träningstavla

“Padlet är en mjukvara som folk använder för att skapa och dela innehåll med andra. Någonstans mellan ett dokument och en fullfjädrad webbplats byggare ger Padlet alla möjlighet att göra det innehåll de vill ha, oavsett om det är en snabb anslagstavla, en blogg eller en portfölj.”
Här kan du hitta Padlets webbsida med mer info. 

1.Padlet kan funka som en bra virtuell mötesplats i orienteringsverksamhet. I Padlet kan man samla träningsinnehåll eller material inom sin egen grupp: ge tips, sätta utmaningar, dela inspirerande saker eller tankar.
Här och nedan kan du hitta ett exempel från OK 77 på hurdana innehåll man kan framföra via Padlet. 


2. Alla kan använda Padlet via sin egen mobiltelefon med appen eller via datorn, när som helst, man måste bara registrera sig in till appen/webbsidan.  

3. Padlet passar nog för alla men kanske funkar bäst med en existerande grupp, till exempel ungdomsgrupp. 


2. Karttecken”bingo”

1. Karttecken bingo är en bra övningen för ungdomar att lära sig karttecken och terrängobjekt i naturen. Det finns många sätt att göra karttecken-bingo, ett bra exempel är det här som Pargas IF har förberett för sina orienterare. Kolla bilden nedan.


2.Arrangör går ut och tar bilder av olika terrängobjekter, t.ex. sten, stig, hus eller väg och sen sätter bilderna ihop och numrerar alla bilder. Efter det plockar arrangör kartutsnitt av motsvarande objekt som hen har tagit bilder av i terrängen, sätter dem ihop till en uppgift och ger olika bokstäver för kartbitarna, som det står i Pargas IF’s exempel. 

3.Karttecken-bingo är en bra övning för ungdomar och nybörjare. 

4. Det är möjligt att göra utmaningen när som helst, med egen familj eller på egen hand. Man kan följa upp antalet deltagare genom att be dem rapportera bildade ord per mail eller genom ett formulär.

5. Den här övningen är möjlig att göra som torrträning vid bordet inomhus, men genom att utmana deltagare att gå ut och söka likadana terrängobjekter/kontrollpunkter i sin egen närterräng och ta bilder av dem aktiveras deltagare till rörelse.

3. Bokstavsjakten

Denna modellen är inlånad från Karlskrona OK i Sverige.

1. Föreningen planerar en barnvänlig bana. Samtidigt utses en utgångspunkt och målpunkt för banan. Till varje kontrollpunkt för man ut bokstäver (eller andra symboler) istället för kontrollskärmar. Orienterarens/orienterarnas uppgift är att orientera sig genom banan och skriva ner varje bokstav man hittar. Efter att banan är avklarad, skall orienteraren bilda så många ord som möjligt av bokstäverna.

2. Föreningen publicerar banan så att den är öppet tillgänglig att ladda ner eller printa ut själv. Om man önskar kan man placera kartor vid överenskommen postlåda eller dylikt. Ange också hur länge bokstäverna finns ute i terrängen.

3. En bokstavsjakt går naturligtvis att ordna tillämpad med andra föremål än bokstäver. Det kan vara siffror, djur, föremål eller meningar. Använd fantasin.

4. Man kan följa upp antalet deltagare genom att be dem rapportera bildade ord per mail eller genom ett formulär. Man kan även välja att belöna deltagare som format mest ord eller hittat mest intressanta föremål under orienteringen.

Se ett konkret exempel på Karlskrona OK:s bokstavsjakt här.

Bokstavsjakten passar för barnfamiljer och nybörjare, både inom och utanför föreningens medlemskrets. Bokstavsjakten kan vara en lämplig inkörsport till sporten och/eller föreningen. Naturliga samarbetspartners kan vara friluftsföreningar, kommunen eller läroanstalter.

Eftersom Bokstavsjakten utförs på egen hand, kan familjer utföra jakten när och hur det passar dem. Utrustningsmässigt är det lika simpelt som att ordna orientering på egen hand. Bokstäverna eller föremålen som ersätter skärmarna bör planeras på förhand och variera mellan olika banor.

4. UsynligO

1. “UsynligO (Osynlig Orientering) är en app som gör orienteringsbanor tillgängliga året runt, utan att det behöver vara skärmar i skogen.”

Banläggare måste logga in på hemsidan och ladda upp banor. Kartan, som fungerar som bas till banan måste vara georefererad (nästan alla nya kartor är). Om inte, finns det bra beskrivningar hur göra georeferering för gamla kartor  i UsynligO.no – webbsidan. 

När man använder UsynligO-appen måste inte banläggare föra skärmarna till skogen och träningar är tillgängliga så länge som man vill. Det är möjligt att använda UsynligO för traditionell orientering och också för poängorienterings-/rogaining-banor. Man kan även välja huruvida man vill publicera resultat från banan. Användandet av appen är gratis.

2. De som springer med UsynligO måste bara ladda ner appen, öppna appen, ta telefonen med, sätta GPS:n på, välja vilken bana de vill springa och sen bara börja orientera. 

Appen följer GPS, vibrerar och ger signal när orienteraren har kommit till kontrollen. 

3. U synlig O är bra för alla som vill orientera, det är möjligt att förbereda olika banor med olika svårighetsgrader. Det är jättebra för ungdomar och nybörjare eftersom då orienterare är borttappad och vill få hjälp, kan man få hjälp via appen. Till exempel man kan se från appen i vilken riktning nästa kontroll är eller var man är (kolla bilden).
Med hjälpen av appen kan nybörjare och ungdomar känna sig tryggare i skogen. 

4. Man kan använda appen när som helst och gå ut i skogen. 

5. Det behövs egen mobiltelefon och den viktigaste förutsättningen för att appen ska fungera är att UsynligO har alltid tillgång till GPS och din position. Annars vet appen inte var du befinner dig när du har appen döljd.


Ett utförligt info- och utbildningspaket om orientering för nybörjare finns på Svenska Orienteringsförbundet, SOFT, sidor.