Elit- och utmanargruppen 2022

År 2022 fortsätter FSO inom sin träningsverksamhet med den sammansättning av träningsgrupper som antogs hösten 2019. FSO:s träningsgrupper 2022 är valt.
Träningsgruppernas lägerverksamhet 2022


  • Start-up läger, Solvalla 25.11.-28.11.

Anmälan via den här länken, senast 11.1.


  • Elitgruppens vinterläger i Portugal 18.-28.2.


Lägerstruktur- och orter utformas utgående från förbundstränarens vision baserat på träningsgruppernas utvecklingsmålsättningar.

Vid frågor eller ärenden relaterade till FSO:s träningsgrupper och/eller dessas träningsverksamhet, kontakta FSO:s grenchef Otto Simosas (otto.simosas@idrott.fi). Var inte rädd att kontakta Otto om du t.ex. vill delta på träningsläger som utomstående idrottare/team/idrottargrupp eller motsv.Grenchef Otto Simosas (otto.simosas@idrott.fi) eller FSO-träningsutskottet svarar på frågor som berör TU:s träningsgrupper eller ansökan till grupperna.