Höstmöte 21.11.2023

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f. kallas till stadgeenligt höstmöte den 21 november 2023 kl. 17.30. Mötet hålls på distans via Google Meet, länken är följande: http://meet.google.com/tyx-ychk-hyn

Under mötet väljs ett antal nya styrelsemedlemmar. Verksamhetsplan och budget för 2024 kommer även presenteras.