Heders- och förtjänsttecken

Förbundet beviljar heders- och förtjänsttecken åt personer och aktörer som främjat orienteringssporten på Svenska i Finland. Förbundets heders- och förtjänsttecken beviljas av förbundets sekreta utskott. Föreningar som önskar göra förslag på premieringar – vänligen kontakta förbundets sekreta utskott.


FÖRTJÄNSTMÄRKEN AV I OCH II KLASS

Utdelas huvudsakligen för arbets- och annan förtjänstfull insats inom och för FSO. Med detta jämställes vägande insatser inom distriktens orienteringsutskott och olika SSL-instanser. Personens aktivitet och resultat är av avgörande betydelse.

FÖRTJÄNSTMÄRKET AV I KLASS ÄR FSO:s HÖGSTA UTMÄRKELSE
och skall därför utdelas rätt så begränsat. Förutsättes att man tidigare erhållit II klass förtjänstmärke

FÖRTJÄNSTPLAKETTERNA
Dessa har lägre rangordning (värde) än förtjänstmärkena och
kan tilldelas såväl personer som föreningar och/eller institutioner.
Förbunds- eller distriktsinsats är ej obligatoriskt för erhållande av dessa.
Föreningsarbete eller annan insats för orienteringssporten kan premieras med förtjänstplaketter. FSO:s förtjänstplaketter delas in i guld-, silver- och bronsplaketter.

STANDARET
Utdelas i första hand till föreningar (institutioner). Kan även tilldelas person som redan tilldelats FSO:s övriga förtjänsttecken.

INTRESSEMÄRKET
Utdelas både åt FSO:are och  utomstående, främst för att sporra nya
orienteringsledare och förespråkare.

LANDSLAGSPLAKETT
Utdelas via FSO:s jubileumsårs tillfällen åt de FSO- are som blivit invalda landslaget.

FörtjänstmärkenFörtjänstplaketterIntressemärke
I-KlassGuldplakett
II-KlassSilverplakettDessutom finns det:
Guldplakett på träplatta
Landslagsplakett
Standard
 Bronsplakett 

ADRESSER

Hyllningsadress
Kondoleansadress