Utskotten 2024

Förbundets verksamhet utvecklas av dess utskott. Utskotten koordinerar och utvecklar verksamheten under eget ansvarsområde. Utskotten består av förtroendevalda personer från förbundets medlemsföreningar.

Träningsutskottet

Stefan Nynäs (ordf.) – (nynas.stefan@hotmail.com)
Sören Jansson
Ove Simosas
Tomas Ray
Yvonne Gunell
Tom Lemström
Niklas Lindell
Jan Torrkulla

Tävlingsutskottet

Anders af Hällström (ordf.) – (anders.afhallstrom@aval.fi)
Stefan Stubb
Anders Westerlund
Kristian Forsell
Tommy Björklund

Ungdomsutskottet

Mikaela Fiskars (ordf.) – (mikaelafiskars@gmail.com)
Josefin Torrkulla
Jenny Ray
Sofia Penger
Karl Emil Lemström

Sekreta utskottet

Niklas Enlund (ordf.) – (nicke@enlund.fi)
Anders Lindahl