Kommande utbildningar

FSO-banläggarutbildning 22-23.3.2024 i Malax

Förbundet ordnar banläggarutbildning 22-23.3 i Malax. Banläggarutbildningen är klass 2. utbildning, med möjlighet att även förnya både klass 1. och 2. banläggarbehörighet. Utbildningen är öppen för alla intresserade med ett maxantal på ca 20 st.

Vad: FSO:s banläggarutbildning klass 2. (förnyande av klass 1.).

När: 22-23.3.2024. Fredagen 17.30-21.00 och lördagen 9.00-17.00.

Plats: Övermalax skola, Kvarngränd 8, 66140 Övermalax.

Pris: 25€/person. Förbundet fakturerar föreningarna efter avlagd kurs.

Hur: Anmälan via anmälningslänken i LyytiAnmälan senast 17.3.2024.

Till utbildningen hör förhandsuppgifter och hemuppgifter som de anmälda får av utbildaren innan utbildningen.

Som utrustning till utbildningen behövs:

  • anteckningsmaterial, dator och fungerande internetanslutning.
  • OCAD-programmet. Det går att ladda ner OCAD-programmets gratisversion (https://www.ocad.com/en/trial/). Som version (edition) rekommenderas Orienteering. Observera att Trial-versionen endast är i kraft 14 dagar från nedladdningen på den enhet där den laddas ned.

Om man ha frågor gällande utbildningstillfället ber vi er vänligen kontakta utbildare Kristian Forsell (kristian.forsell59@gmail.com) eller Otto Simosas (otto.simosas@idrott.fi).

Välkommen till Malax på utbildning!


Är din förening i behov av OCAD-utbildning (grunderna)

Under utbildningen bekantar man sig med OCAD-programmets rit- och redigeringsverktyg och lär sig grunderna i dem. Utbildningen lämpar sig för nybörjare och är även god repetition för mer erfarna användare. Ingen förhandskunskap krävs. Vid behov kan man också få en kort introduktion i banläggning i OCAD, med tanke på FSO-banläggarutbildningen.

Utbildningen är avgiftsfri.

Utrustning för utbildningen:

-Anteckningsmaterial och dator med internet-anslutning.

-Utbildningstillfället är av föreläsningskaraktär och deltagaren förväntas följa med föreläsningen aktivt och göra anteckningar. Utbildaren går igenom diverse funktioner och tillvägagångssätt i OCAD. Efter utbildningstillfället rekommenderas deltagaren repetera diverse funktioner som tagits upp på tillfället. Utbildningens innehåll bygger på den nyaste OCAD-versionen, vars Trial-version kan laddas ned på adressen https://www.ocad.com/en/trial/ och välja versionen (edition) Orienteering. Bör poängteras att Trial-versionen endast kan användas avgiftsfritt i 14 dagar fr.o.m. nerladdningsdagen och kan endast användas på en enhet. Funktionerna och verktygen som lärs ut under utbildningen finns också till största delen i de äldre versionerna.

Utbildare och ytterlig information:

Vid behov av OCAD-utbildning kontakta vänligen FSO:s OCAD-utbildare Caj Snickars, snickarsmapping@gmail.com och FSO:s grenchef Otto Simosas, otto.simosas@idrott.fi.