Kommande utbildningar

OCAD-utbildning (grunderna)

Under utbildningen bekantar man sig med OCAD-programmets rit- och redigeringsverktyg och lär sig grunderna i dem. Utbildningen lämpar för nybörjare och är även god repetition för mer erfarna användare. Ingen förhandskunskap krävs.

Utbildningen är avgiftsfri.

Plats:

Utbildningen genomförs på distans via Zoom. Länk:

Tidpunkt:

Måndagen 6.3.2023 kl. 18.00 – 20.00.

Utrustning för utbildningen:

-Anteckningsmaterial och dator med internet-anslutning.

-Utbildningstillfället är av föreläsningskaraktär och deltagaren förväntas följa med föreläsningen aktivt och göra anteckningar. Utbildaren går igenom diverse funktioner och tillvägagångssätt i OCAD. Efter utbildningstillfället rekommenderas deltagaren repetera diverse funktioner som tagits upp på tillfället. Utbildningens innehåll bygger på den nyaste OCAD-versionen, vars Trial-version kan laddas ned på adressen https://www.ocad.com/en/trial/ och välja versionen (edition) Orienteering. Bör poängteras att Trial-versionen endast kan användas avgiftsfritt i 14 dagar fr.o.m. nerladdningsdagen och kan endast användas på en enhet. Funktionerna och verktygen som lärs ut under utbildningen finns också till största delen i de äldre versionerna.

Anmälning:

Anmälning senast 5.3.2023 kl. 12:00 via Lyyti, anmälningslänk

Utbildningens Zoom-länk sänds ut till alla anmälda, samt kommer även att finnas på hemsidan efter att anmälningstiden tagit slut. De anmälda får eventuellt ytterlig information och material via e-post innan utbildningstillfället börjar.

Utbildare och ytterlig information:

FSO:s OCAD-utbildare Caj Snickars, snickarsmapping@gmail.com och FSO:s grenchef Otto Simosas, otto.simosas@idrott.fi.


GOD FÖRVALTNING INOM IDROTTSFÖRENINGAR

Välkommen med på föreläsning om god förvaltning inom idrottsföreningen torsdagen den 9.2. kl.17.30-19.30. Under föreläsningen behandlas teman som är väsentligt för föreningar att känna till, bland annat 

  • föreningslagen
  • styrelsens ansvar
  • förvaltningssystem 
  • kontraktuella nätverk

Dessutom tas också upp teman kring arbetsgivaransvar som arbetslagens tillämpningsområde, arbetsavtal, arbetstid och ledarskap.

Föreläsningen riktar sig personer med beslutsfattande roll i idrottsorganisation men även andra intresserade är varmt välkomna att delta.

Som föreläsare fungerar Pia Ek som har arbetat som jurist inom både idrottsjuridik och teknikbranschen i över tjugo år. Under sin karriär har Ek arbetat mycket med olika idrottsorganisationer och hjälpt bland annat nationella och internationella idrottsorganisationer, elitidrottslag, medieföretag och idrottssponsorer. Ek har även varit varit ledamot och vice ordförande i Idrottens rättsskyddsnämnd samt ordförande i Finlands Centrum för Etiks styrelse. 

Du kan endera delta på tillställningen på plats eller på distans via Zoom. Tillställningen arrangeras vid Taitotalo, Gjuterivägen 8, Helsingfors. Vi uppmuntrar att komma på plats med kollektivtrafik (buss 200, 25, 30, 300, 54, 550, 59 eller A tåget) eller samåka. Det finns också ett begränsat antal parkeringsplatser till förfogande. 

Traktering bjuds till deltagarna på plats. Deltagande är kostnadsfritt. Som arrangör fungerar Finlands Svenska Idrott.

Anmälningslänk. Anmäl dig senast 1.2.2023 kl.23.59.