Styrke- och snabbhetstips under Lockdown-våren 2020

Här laddas upp FSO:s snabbhetsstyrketips som laddats upp på Instagram under den samhälleliga lockdownen våren 2020. Kolla genom videoklippen med övningstips och utveckla snabbhet och explosivitet i väntan på tävlingssäsongen

Intro – hur, när och varför snabbhet och explosivitet. Förberedelser inför snabbhetsövningar:

(du ser hela videon inklusive tips och råd för övningarna då du klickar på den vita övre kanten av videon eller då du klickar på texten ”Titta igen på Instagram)

Tema 1: Elastiska och spänstiga hopp

(du ser hela videon inklusive tips och råd för övningarna då du klickar på den vita övre kanten av videon eller då du klickar på texten ”Titta igen på Instagram)

Tema 2: Skarpa hopp kombinerade med kroppskontroll/balans

(du ser hela videon inklusive tips och råd för övningarna då du klickar på den vita övre kanten av videon eller då du klickar på texten ”Titta igen på Instagram)

Tema 3: Snabbhetsstyrka genom bollkast

(du ser hela videon inklusive tips och råd för övningarna då du klickar på den vita övre kanten av videon eller då du klickar på texten ”Titta igen på Instagram)

Tema 4: Snabba ben

(du ser hela videon inklusive tips och råd för övningarna då du klickar på den vita övre kanten av videon eller då du klickar på texten ”Titta igen på Instagram)

Tema 5: Muskelaktivering före löpträning

(du ser hela videon inklusive tips och råd för övningarna då du klickar på den vita övre kanten av videon eller då du klickar på texten ”Titta igen på Instagram)