Idrottsdistriktens orienteringssektioner

FSO har inte delat egen verksamhet i regioner eller distrikt. Däremot fungerar de regionala idrottsdistriktens orienteringssektioner eller -utskott som regionala samarbets- och intresseorganisationer för idrottsföreningar med orientering på programmet.

NÅID

Nyland-Åbolands Idrotts distrikt (NÅID) utgör en regional intresseorganisation för svenskspråkiga och tvåspråkiga idrottsföreningar som är verksamma i södra Finland.
NÅID-orienteringsutskott ansvarar för orienteringsverksamheten inom NÅID.

ÅID

Ålands Idrottsdistrikt r.f. är ett distriktsförbund för åländska föreningar med verksamhet inom friidrott, orientering, skidning, cykling och simning. ÅID-orienteringens webbplats hittas på:  http://www.idrott.ax/orientering/index.php

ÖID

Österbottens Idrottsdistrikt (ÖID) utgör en regional intresseorganisation för svenskspråkiga och tvåspråkiga registrerade idrottsföreningar som är verksamma i Österbotten. ÖID:s orienteringssektion ansvarar för orienteringsverksamheten inom ÖID.