Föreningar & distrikt

FSO består av 26 medlemsföreningar med svenskspråkig verksamhet och orientering som en del av verksamhetsprogrammet. FSO:s 26 medlemsföreningar är fördelade över hela Svenskfinland.
FSO:s egen verksamhet är inte indelat i regionala enheter. Däremot har FSO ett nära samarbete med orienteringssektionerna i idrottens regionala distriktsorganisationer – Österbottens Idrottsdistrikt (ÖID), Ålands Idrottsdistrikt (ÅID) och Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt (NÅID).