Vårmöte 26.4.2022

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f. kallas till stadgeenligt vårmöte den 26 april 2022 kl.17.30. Mötet hålls på distans via Google Meet, länken är följande: https://meet.google.com/jgy-ruoc-wjp

Under mötet kommer det att väljas ordförande och viceordförande för perioden från vårmötet tills höstmötet 2022. Det kommer även att diskuteras andra aktuella ärenden inom FSO.

Välkommen med och delta i diskussionen!