FSO:s träningsgrupper

FSO:s träningsgrupper består av en elitgrupp, utmanargrupp och en ungdomsgrupp. Sammansättningen av träningsgrupper antogs hösten 2019.

Efter varje tävlingssäsong öppnar ansökan till träningsgrupperna och på basis av den väljs sedan träningsgrupperna för kommande år. Riktlinjerna och kriterierna för antagning till träningsgrupperna uppdateras varje år och det är på idrottarens ansvar att läsa igenom dem innan man gör sin ansökan.