Höstmöte 22.11.2022

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f. kallas till stadgeenligt höstmöte den 22 november 2022 kl. 17.30. Mötet hålls på distans via Google Meet, länken är följande: https://meet.google.com/sfb-htmg-mqk

Under mötet kommer det att väljas ny ordförande samt viceordförande för de kommande två åren och även ett antal nya styrelsemedlemmar väljs. Verksamhetsplan och budget för 2023 kommer även presenteras, för att inte glömma övriga aktuella ärenden inom FSO.