Ungdomsgruppen 2022

FSO:s ungdomsgrupp, som infördes 2019, fortsätter sin verksamhet inför orienteringssäsongen 2022. FSO:s ungdomsutskott (UU) ger riktlinjer för ungdomsgruppens verksamhet. Vid frågor som berör FSO:s ungdomsgrupp, vänligen kontakta info@fso.fiUngdomsgruppens verksamhet 2022


Ungdomsgruppens läger 21.-23.1. Solvalla- ställs in

Ungdomsgruppens läger i Solvalla 21.-23.1. ställs in pga. corona situation


Om FSO:s ungdomsgrupp

Ungdomsgruppen är ämnad för 13-20 åriga orienterare från FSO:s medlemsföreningar. I FSOs ungdomsgrupp har man möjligheten att växa som idrottare och utveckla sin orienteringsteknik. Gruppens medlemmar behöver dock inte sikta på  elitnivå – huvudsaken är att man är ivrig och vill lära sig mer.

Medlemmarna i ungdomsgruppens verksamhet kan se detta som en inkörsport till FSOs träningsgrupper för framtida år. Gruppen fungerar givetvis också som språngbräda och sporrare för alla juniorer oberoende av nivå eller orienteringserfarenhet genom att erbjuda läger och träningar tillsammans med juniorer från andra föreningar. Som medlem i gruppen är det önskvärt att man försöker delta på minst två läger. Gruppen har inte en gräns på maximiantal deltagare.
Pris för respektive läger informeras skilt i lägerinbjudan. Som ledare under lägren fungerar FSO:s tränarpersonal, FSO:s Ungdomsutskotts tränare eller övriga FSO:s ungdomsledare.

Sikta Högre – Träningstips för orienterare i åldern 10-15 år (Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. 2019)


FSO:s ungdomsgrupp 2019-2020