Ungdomsgruppen

Om FSO:s ungdomsgrupp

FSO:s ungdomsgrupp infördes 2019. FSO:s ungdomsutskott (UU) ger riktlinjer för ungdomsgruppens verksamhet. Gruppen är öppen för alla intresserade i åldern 13-18 år. Vid frågor som berör FSO:s ungdomsgruppen, vänligen kontakt grenchef Otto Simosas (otto.simosas@idrott.fi/+358408273426).

I FSOs ungdomsgrupp har man möjligheten att växa som idrottare och utveckla sin orienteringsteknik. Gruppens medlemmar behöver dock inte sikta på  elitnivå – huvudsaken är att man är ivrig och vill lära sig mer.

Medlemmarna i ungdomsgruppens verksamhet kan se detta som en inkörsport till FSOs träningsgrupper för framtida år. Gruppen fungerar givetvis också som språngbräda för alla juniorer oberoende av nivå eller orienteringserfarenhet genom att erbjuda läger och träningar tillsammans med juniorer från andra föreningar. Gruppen har inte en gräns på maximiantal deltagare, men kan ha det för enskilda läger beroende på förbundets resurser.
Pris för respektive läger informeras skilt i lägerinbjudan. Som ledare under lägren fungerar FSO:s tränarpersonal, FSO:s Ungdomsutskotts tränare eller övriga FSO:s ungdomsledare.

Sikta Högre – Träningstips för orienterare i åldern 10-15 år (Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. 2019)Ungdomsgruppen 2024

Sista ansökningsdag 22.10.2023.

Ansökan


Ungdomsgruppens verksamhet 2022FSO:s ungdomsgrupp 2019-2020