Ansök om specialunderstöd för att trygga idrottsföreningars verksamhet i det rådande coronavirusläget

Föreningar kan ansöka om specialbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet för att trygga tävlings- och elitidrott för barn och unga under coronavirusepidemin. Understöd kan sökas för kostnader som uppstått under perioden 1.6.2020–31.1.2021.

Ansökningstiden börjar 13.1.2021.
Ansökningstiden går ut 15.2.2021 kl. 16.15.

Mer information hittar du på följande länk https://minedu.fi/-/erityisavustus-2-urheiluseuroille-toiminnan-turvaamiseksi-koronavirustilanteessa?languageId=sv_SE&fbclid=IwAR14PsyovGt2qUbdAmDTqRam4fHFS04dBNY5DYmK8H4vbzo_2viCeswmHnk

Kategorier:
Okategoriserade