Ansökning till FSOs elit- och utmanargrupper och träningsverksamhetens årsklocka

Ansökning till elit- och utmanargrupp är öppen från och med idag (27.9.) till 24.10. Nedan hittar ni mer specifik information av grupperna och FSO:s preliminär årsklocka.

Elit- och utmanargrupp

Träningsgruppernas riktlinjer 2022

Ansökningsblankett till träningsgrupper 2022 (deadline 24.10.)

För det mesta har vi samma uttagningskriterier och riktlinjer för träningsgrupperna som förra året, men några ändringar har gjorts:

Eftersom orientering har utvecklats så att det krävs mer och mer löpfart för att lyckas i tävlingar, speciellt på internationell nivå, vill vi i FSO också uppmuntra och vägleda idrottarna att springa bantest och följa sin egen utveckling genom testerna. 

  • För att antas till gruppen, bör sökande individer har sprungit bantest (3000/5000 m) under året 2021, före 24.10. Det viktigaste är inte tiden utan att det är utfört. Om du har inte kunnat springa bantest pga.skada, informera det i ansökningsformuläret. 
  • Idrottsavtal – antagna idrottare förväntas att underteckna individuellt idrottsavtal med FSO.
  • Antagandet till Elit- och utmanargruppen gäller ett år i taget

Kategorier:
Okategoriserade