Baltic Junior Cup 2020 cancelled / Baltic Junior Cup 2020 inställt

På svenska

14.8.2020. Baltic Junior Cup 2020 är inhiberat. FSO:s styrelse beslöt, med stöd av arrangörsföreningen OK Raseborg, under sitt möte 13.8 att ställa in BJC denna höst till följd av rådande osäkra och ofördelaktiga utsikter Coronaepidemin har orsakat internationell tävlingsverksamhet. Huvudargument för beslutet:

1) Rådande resebegränsningar utesluter för till fället flera av tävlingens potentiella deltagarnationer. Framtidsutsikter i dagsläget ger inte upphov att förvänta sig ett ljusare epidemiläge i oktober-november heller. Ett begränsat evenemang utan möjlighet för alla intresserade deltagarnationer och -regioner att delta är inte fördelaktigt för tävlingen på varken kort eller lång sikt.
2) Främjandet av internationell samarbete inom sporten samt tävlingshelgens gemensamma samvaro mellan deltagarnationernas juniorer är en grundläggande pelare bakom BJC -traditionen, något som denna höst inte kunde förverkligas till följd av rekommendationen att begränsa all onödig social samvaro.
3) Arrangerandet av en internationell tävling hösten 2020 är ett risktagande med mycket att förlora och litet att vinna. Varken FSO eller OK Raseborg vill äventyra deltagande juniorers eller lags hälsa. Därtill vill varken FSO eller OK Raseborg genom arrangemangen eller resande förknippat till evenemanget bidra till en nationell eller internationell spridning av epidemin.
4) BJC är inte oumbärligt för något involverad – individ, förening, förbund eller nation vare sig ekonomiskt eller sportsligt. Vi kan således ställa in tävlingen för i år och sikta på BJC igen 2021.

Sammanfattningsvis är inhibering av tävlingen således det enda förnuftiga och ansvarsfulla beslutet denna höst.

FSO diskuterar vidare med deltagarnationer och -regioner kring värdskap av BJC-tävlingar inkommande år. FSO förespråkar för att BJC i Finland och Raseborg flyttas framåt med ett år – alltså till hösten 2021. Information om värdskapen för följande år uppdateras efter att en eventuellt överenskommelse om framtida värdskap gjorts med deltagande regioner / nationer.

Tävlingarnas hemsidor (OK Raseborg)

In English

August 14th 2020. Baltic Junior Cup 2020 is cancelled. The board of host region FSO has, with support from local hosting club OK Raseborg, decided to cancel the Baltic Junior Cup event 2020. The decision to cancel the event is based on uncertain and unfavourable prospects caused by the Covid-19 epidemy. Main arguments:

1) At the moment several of the potential participating regions/nations are not able to freely enter Finland and restrictions are expected to be further sharpened. We do of course not know what the situation in October-November will be like, but there are very limited chances that travelling to international sport events will be possible or responsible in October-Novemeber either. For the continuity of the BJC tradition, an event with only partial participation due to travel restrictions would not be desirable.
2) The nature of the BJC being an international youth event promoting co-operation and social bonding between young athletes across the Baltic Sea would not be suited for a restricted event. Also, with current social distancing recommendations we would have been forced to limit all social get-togethers during the event during and between competitions.
3) The Baltic Junior Cup event appears to be much of a gamble this autumn, a high risk – low reward gamble. FSO or OK Raseborg does not wish to take any risks regarding participating athletes’ and teams’ health. Nor do we wish to partake in any potential national or international spreading of the Covid-19 as a result of the BJC event or international travel connected to the event.
4) The BJC event is not of vital importance for any participating nation, neither from an economic or sport-related perspective. We can therefore cancel the event this autumn and aim at BJC again next year, in autumn 2021.

On a comprehensive evaluation – it has turned out that cancelling the event is the only correct and responsible decision this autumn.

FSO will discuss host turns upcoming years together with participating nations and regions. FSO’s proposition is that BJC in Finland and Raasepori would be postponed by a year – to autumn 2021. Information regarding future BJC events (2021 and further) will be updated once potential agreements with participating nations / regions have been done.

Baltic Junior Cup 2020 – event website (OK Raseborg)

Kategorier:
Baltic Junior Cup FSO Okategoriserade Orientering Tävling