Ban- och terrängtester under vintern 2020

Följande bantest arrangeras i Österbotten under vintern 2020 via VSG (Vörå idrottsgymnasium)

3000m/5000m test i Botniahallen 20.01.2020
Anmälning senast 18.1. kl 23.59, anmälningen via länken https://docs.google.com/forms/d/1jai65w8InxB5Q8CI3kAr_hz1v3TVwVKdFgfBv2aPYmo/edit
Plats: Botniahallen, Prostövägen 2, 65610 Korsholm

Värm upp inför start färdigt: 3000m kl. 16.45 (start) och 5000m kl. 17.10 (start). Deltagare betalar själv inträdesavgift till Botniahallen. Deltagande på eget ansvar. På plats som tidtagare är Vörå Idrottsgymnasium orienteringstränare Mikael Bäck och FSOs tränare Maritta Nurmi.

3000m/5000m test i Botniahallen 16.03.2020
Anmälning senast 12.3. kl 23.59, anmälningen via länken
https://docs.google.com/forms/d/1-oeOmpel3bT71avbMu5JQF_FpV51Ncf-yizU63bFigM/edit
Plats: Botniahallen, Prostövägen 2, 65610 Korsholm

Värm upp inför start färdigt: 3000m kl. 16.45 (start) och 5000m kl. 17.10 (start). Deltagare betalar själv inträdeavgift till Botniahallen. Deltagande på eget ansvar. På plats som tidtagare är Vörå Idrottsgymnasium orienteringstränare Mikael Bäck och FSOs tränare Maritta Nurmi.

Kategorier:
Träning