Banläggarutbildning 22-23.3.2024

Förbundet ordnar banläggarutbildning 22-23.3 i Malax. Banläggarutbildningen är klass 2. utbildning, med möjlighet att även förnya både klass 1. och 2. banläggarbehörighet. Utbildningen är öppen för alla intresserade med ett maxantal på ca 20 st.

Vad: FSO:s banläggarutbildning klass 2. (förnyande av klass 1.).

När: 22-23.3.2024. Fredagen 17.30-21.00 och lördagen 9.00-17.00.

Plats: Övermalax skola, Kvarngränd 8, 66140 Övermalax.

Pris: 25€/person. Förbundet fakturerar föreningarna efter avlagd kurs.

Hur: Anmälan via anmälningslänken i Lyyti. Anmälan senast 19.3.2024.

Om man ha frågor gällande utbildningstillfället ber vi er vänligen kontakta utbildare Kristian Forsell (kristian.forsell59@gmail.com) eller Otto Simosas (otto.simosas@idrott.fi).

Välkommen till Malax på utbildning!

Kategorier:
Okategoriserade