Dags att ansöka om föreningsstöd för 2022

Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska. År 2022 prioriterar vi ansökningar från föreningar som behöver stöd för att få tillbaka utövarna  eller komma på fötter igen efter pandemin. Ansökningstiden för föreningsstödet är 15.1-31.3.2022. Observera att från och med år 2022 förutsätts att föreningen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas föreningsstöd.

Läs mer om föreningsstödet via följande länk

Kategorier:
Okategoriserade