Finska Orienteringsförbundets nya kompass – koncept anpassande till FSOs verksamhet

Till kännedom: FSOs ungdomsutskott har 17.2.2021 diskuterat tillämpande av Finska Orienteringsförbundets (SSL) nya kompass – koncept i FSOs verksamhet. Tillämpande av konceptet i FSOs distrikt och föreningar kräver noggrann planering och omtanke. Därmed kommer ungdomsutskottet att fortsätta utreda möjligheterna för anpassande av konceptet. Finska Orienteringsförbundet har gett FSO möjligheten att utreda detta i lugn och ro, då FSO är avviker lite från de andra regionerna med språkfrågan. Inom mars månaden återkommer FSO med mer information till föreningarna samt NÅID och ÖID. 

Kategorier:
Okategoriserade