Förändringar i FSOs tävlingsdirektiv

Under FSOs styrelsemöte den 10 mars 2021, beslöt styrelsen att göra justeringar i specialbestämmelserna och -direktiv för Finlands Svenska Orienteringsmästerskapen. FSO vill vara en del av en modern idrottsutveckling och därav skall specialbestämmelserna och direktiven uppdateras för att passa dagens anda. Detta har gjorts även med feedback och förslag från fältet. Förändringarna är följande: 

Jämlika segrartider i FSOMs HD14-HD21-klasser

Bakgrunden till förändringen är att i FSOM-direktiven har endast långdistansen olika idealtider för klasserna HD14-85. Alla andra FSOM-grenarna och -disciplinerna har samma segrartider för damers och herrars åldersklasser. 

Inflytelse har också tagits från Sverige Orienteringsförbund som beslutat under förbundsmötet i mars 2021 om att utveckla orienteringen i Sverige till en mer jämställd idrott, genom att ha jämställda tävlingsregler i alla klasser. Detta har också inspirerat andra orienteringsgemenskaper i Europa.

Vad kommer till deltagaravgifter så har det inom FSOM 2019 och 2018 varit samma deltagaravgifter för samma ålders dam- och herrklasser. Därmed betalar deltagarna för samma service, oberoende klass.

Den genomsnittliga 10-15%-iga skillnaden i fysisk prestationsförmåga mellan män och kvinnor skapar lätt betydande skillnader i våra föreställningar. Överlag handlar det mera om skillnader individer emellan än mellan könen. När herrarnas idealtider ses som utgångspunkt och damernas idealtider som en anpassad version, säger det en del om hur vi ser på damidrott: att damer är fysiskt svagare och inte tillräckligt bra för att orka tävla lika länge. 

En elementär fråga är om det verkligen finns något grundläggande skäl till varför pojkar och män plötsligt ska börja tävla längre sträckor. Det är normalt för flickor att samma segrartider ända fram till en viss ålder då tävlingsreglerna anser att segrartiden för flickor bör vara kortare. Det är där någonstans som unga kvinnor börjar acceptera att de inte orkar lika länge och att pojkar och unga män är helt enkelt betydligt starkare. Detta kan signalera åt flickor och unga kvinnor att det förväntas mindre av dem. Även studier visar att flickor börjar i tidig ålder koppla sitt kön med att vara sämre än pojkar.  

Därmed har FSOs styrelse beslutat att för klasserna ända upp till HD21 läggs jämlika segrartider i FSOM-reglerna. Styrelsen beslöt att dessa regeländringar träder i kraft senast fr.o.m. år 2022.

Klassindelning på FSOMs stafett

För att få ett jämnare åldersspann och gå ihop med FM-tävlingarnas klassindelning har FSOs styrelse beslutat om följande förändring i FSOM stafetten: 

Klass Sammanlagd ålder Minimiålder

H/D 40   120         35

H/D 50   150         40

H/D 60   180         50

H/D 70   210         60

På det här viset vill man bättre få fram vilken ålderskategori det är fråga om. 

Klassindelningen läggs i FSOM-tävlingsreglerna och gäller fr.o.m. år 2022.

Kategorier:
Okategoriserade