Kom ihåg! Ministeriets understöd till idrottsföreningen finns nu att söka

Edit 14.5 – Ansökningstiden för ett av understöden, närmare sagt ”Understöd till idrotts- och motionsföreningar på grund av covid-19-pandemin (specialunderstöd)” har förlängts till 19.5 kl 16.15. *Detta stöd är avsett för föreningar som stött på ekonomiska utmaningar p.g.a. Coronapandemin.

Undervisnings-och kulturministeriet har öppnat ansökan inom fyra olika kategorier för aktörer inom idrottssektorn. Två av kategorierna riktar sig till idrottsföreningar. Understöden söks från lokala Regionförvaltningsverken samt Undervisnings- och kulturministeriet. Texterna är fritt översatta från ministeriets finska pressmeddelande.

CORONA-UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR

Syftet med understödet är att lindra de ekonomiska förlusterna som en följd av coronapandemin och säkra föreningarnas fortsatta verksamhet efter undantagstillståndet. Ansökan är öppen mellan 30.4-14.5.2020.

Understödet kan sökas av idrottsföreningar för att täcka den allmännyttiga verksamhetens underskott som beror på coronapandemins följder i dens sökandes verksamhet under tiden 1.3-31.5.2020. Understödet riktas till registrerade föreningar. Understödet ansöks från Undervisnings- och kulturministeriet under tiden 30.4-19.5.2020 (kl. 16.15 stängs ansökan) 

Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille (erityisavustus) (på finska) 

För mera information

Ylitarkastaja Hannu Tolonen, tel. 0295 330 314hannu.tolonen@minedu.fi och Ylitarkastaja Mari Miettinen, tel. 0295 330 093mari.miettinen@minedu.fi.

CORONA-UNDERSTÖD FÖR IDROTTSFÖRENINGARS LOKALA OCH ALTERNATIVA VERKSAMHETSMODELLER

Lokala idrottsföreningar har snabbt utvecklat kompletterande verksamhetsmodeller för att göra föreningsverksamheten tillgänglig även under tiden för coronarestriktionerna. 

Specialunderstödet riktas till idrottsföreningar så att de skall kunna erbjuda verksamhet och service som avviker från den normala verksamheten. Det kan vara frågan om t.ex. distans- eller digihandledning eller distansträning till följd av coronapandemins verksamhetsrestriktioner under tiden 1.3-31.5.2020. 

Understödet kan sökas av lokala registrerade idrottsföreningar. Understödet ansöks från Regionförvaltningsverket under tiden 30.4-14.5.2020 (kl. 16.15 stängs ansökan)

Erityisavustus paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana

Mera information om understödet ger Regionförvaltningsverken. Kontaktuppgifterna finns på ansökningsblanketten. 

Jeanette Harf

Ansvarig för kommunikation, marknadsföring och evenemang
+35850 60 400
jeanette.harf@idrott.fi

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott FSO Kommunikation