FSO Juniorcup, sommar 2020

Finlands Svenska Orienteringsförbund arrangerar en serie träningstävlingar för juniorer i Svenskfinland under sommaren 2020. FSO:s Juniorcup arrangeras på 6 orter i Svenskfinland under veckorna 27 och 29. Avsikten med tillfällena är att bjuda unga orienterare på intressanta och utmanande orienteringstillfällen med en extra FSO-krydda under en sommar då större idrottsevenemang, bl.a. FSOM och FSO-storläger, skjutits upp till 2021.


Tidtabell, orter, direktiv och startlistor:

30.6 Jakobstad, Fäboda

1.7 Sarvijoki, Kurikka

2.7 Närpes, Vargberget

14.7 Borgå, Kokon

15.7 Kasaberget, Grankulla

16.7 Pargas, Tennby

Anmälning: Man anmäler sig till FSO Juniorcupen med ett Lyyti-anmälningsformulär. Det finns två anmälningsformulär:

Om FSO Juniorcup sommaren 2020

Istället för juniorläger med inkvartering och övernattningsarrangemang handlar FSO Juniorcup 2020 om lokala träningstävlingar. FSO planerar öppna, för juniorer planerade tillfällen, inom Svenskfinland under sommarens semesterveckor (3 tillfällen i Södra Finland, 3 tillfällen i Österbotten). Tillfällena formas som spännande träningstävlingar – prolog + jaktstart.

Juniorcupens tillfällen är 100% riktade åt juniorer – det kommer alltså att bli för juniorer lämpliga banor i möjligast tillgängliga terränger. Med FSO Juniorcup vill vi erbjuda orienterande ungdomar “Tävlingstouch” före större tävlingar som väntar fr.o.m. augusti. Om man önskar, kan man delta i enbart prologen eller enbart jaktstarten. 

Tillfällena liknar på många sätt de vintertida FSO-träningsdagarna, men denna gång är det 100% fokus på ungdomarna. Tillfällena placeras inom Svenskfinland så att majoriteten av FSO-föreningarnas juniorer har möjlighet på skäligt avstånd att delta på 2 av Juniorcupens tillställningar. Det är naturligtvis tillåtet att ställa upp fler gånger än två. 

I ett nötskal kan man säga att under det avvikande året 2020 är det nu FSO som åker till juniorerna – inte juniorerna som åker till FSO. Man kan inte springa i FSOM i år – men däremot kan man springa ett par st. FSO-juniorcup! 

Banalternativen vid FSO JuniorCup: Alla deltagare väljer önskat banalternativ. Man får delta i vilken bana som helst. Samma banalternativ gäller för prologen och jaktstarten.

 • A-bana (svår), motsvarar – H/D18 och H 16
 • B-bana (mellansvår/ måttlig), motsvarar D16, H/D14
 • C-bana (lättast), motsvarar H/D12

Noggrannare banlängder anges i respektive tillställnings förhandsinfo. Jaktstartsdelen är oftast snäppet längre än prologen. 

Pris: Deltagaravgift 15 € per deltagare per tillfälle. (8 € om man deltar i endast prolog eller endast jaktstart). FSO fakturerar föreningar efter tillställningarna.

I formuläret anger varje deltagare vilken/vilka tillställningar man anmäler sig till och vilken bana. 

Begränsat antal platser för respektive tillfälle, max. 40 tävlande deltagare per tillställning. Platserna fylls upp i anmälningsordning. Det går att avboka eller ändra på sin anmälan fram till anmälningsdeadlinen.

Startlistor: Startlista för prologen kommer upp efter att anmälningen stängts och laddas upp på FSO:s hemsidor. Alla deltagare bör följa angivna samlings- och starttider. Startlistor för jaktstarten görs efter att prologen avslutats. (Deltagare som endast deltar i jaktstart startar sist och får jaga upp sig.)

Utrustning: Emit-bricka, kartplast, orienteringsutrustning för 2 starter enligt rådande väderlek samt torra byteskläder. Alla deltagare skall ha med eget mellanmål att äta mellan loppen samt rikligt med drickbart. 

Säkerhetsåtgärder: FSO följer myndighetsdirektiv och SSL:s rekommendationer i all orienteringsverksamhet. För FSO:s Juniorcup gäller följande:

 • FSO tillhandahåller handrengöringsmedel och handdesinfektionsmedel vid respektive tillfälle. Handtvätt är obligatoriskt då tillfälle börjar och vid målgång.
 • Närkontakt mellan deltagare är inte tillåten. Vid start och mål bör alla deltagare hålla 2-meters säkerhetsavstånd från varandra.
 • Man får inte närvara vid tillställningarna sjuk eller om man känner sig halvsjuk. Detta gäller alla medverkande – deltagare, anhöriga och arrangörer.
  • OM DU BLIR SJUK, STANNA HEMMA! Avboka din anmälan om du insjuknar före anmälningstiden går ut. Om du insjuknar efter att anmälningstiden gått ut, informera tävlingsansvariga om att du blir borta (kontaktuppgifter nedan).
 • Ingen gemensam matsäck eller matservering arrangeras. Varje deltagare uppmanas att packa med egen matsäck för mellanmål mellan prolog och jaktstart.
 • Alla deltagare deltar på eget ansvar. Deltagare rekommenderas att ha egen försäkring (eller till tävlingslicens tillhörande försäkring) i kraft då man deltar i FSO Juniorcup.

* Gällande utveckling av Covid-19 epidemin: FSO utvärderar kontinuerligt förutsättningarna att arrangera Juniorcup-tillställningarna. Vid behov gör FSO ändringar gällande tidtabell, innehåll eller begränsar antalet deltagare ytterligare. Vid behov kan FSO även ställa in tillställningar på kort varsel.

Funktionärer och ansvarspersoner:

Förbundstränare Milka Reponen (milka.reponen@idrott.fi)

 • Chef för FSO:s arrangörsteam under tillställningarna. 
 • Huvudansvarig för tillställningarna i Sarvijoki 1.7 &  Pargas 16.7. 
 • Bankontrollant för alla övriga deltävlingar.

Jenny Ray, FSO:s Ungdomsutskott och Ungdomsgruppens ledare (jenkki95@gmail.com)

 • Huvudansvarig för tillställningarna i Borgå 14.7 & Esbo 15.7.
 • Co-arrangör vid alla övriga deltävlingar.

Christoffer Melin, FSO:s Ungdomsutskott och Ungdomsgruppens ledare (0503747871 / christoffer.melin95@gmail.com )

 • Huvudansvarig för tillställningarna i Jakobstad 30.6 & Närpes 2.7.
 • Co-arrangör vid alla övriga deltävlingar.

Grenchef Wilhelm Stenbacka (+358401931394 / wilhelm.stenbacka@idrott.fi)

 • Bakgrundsfigur med överliggande ansvar för all FSO verksamhet.
 • Kommunikation inför FSO Juniorcup.

Välkommen på FSO Juniorcup 2020!

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott FSO FSO-träningsdag Kommunikation Orientering Träning Tävling Ungdomsverksamhet