FSOM 2026 arrangörskap till Solf IK

Förbundsstyrelsen har under sitt styrelsemöte måndagen den 15.1.2024 beslutat att bevilja arrangörskapet för förbundsmästerskapen 2026 till Solf IK. Totalt kom det in tre ansökningar och förbundets tävlingsutskott gick först noggrant igenom samtliga ansökningar innan de kom fram med ett utlåtande till förbundsstyrelsen.

Vi gratulerar Solf IK för arrangörskapet och tackar de övriga ansökningarna!

Om ni har frågor gällande ansökan ber vi er vänligen kontakta ordförande Niklas Enlund (nicke@enlund.fi), tävlingsutskottets ordförande Anders af Hällström (anders.afhallstrom@aval.fi) eller grenchef Otto Simosas (otto.simosas@idrott.fi).

Kategorier:
Okategoriserade