FSOM i skidorientering vintern 2020-2021 – ansökan om arrangörsrätt öppen

Ansökan om arrangörsrätt för FSOM i skidorientering görs på ansökningsblankett för arrangörsrätt (längre ner på sidan) och den riktas till styrelsen. Arrangören för FSOM i skidorientering skall i första hand vara en FSO-förening, men FSOM i skidorientering kan även arrangeras i samband med en nationell skidorienteringstävling. Till ansökan bifogas karta över tävlingsterrängen. Till ansökan bör föreningen namnge kontaktperson för ansökan samt tävlingsledare. Föreningen bör även göra förslag på tävlingskontrollant, banläggare och bankontrollant.


Förening intresserad av att ansöka om arrangörsrätt för FSOM i skidorientering vintern 2020-2021 bör ansöka under hösten 2020, senast 30.11.2020. Ansökning görs med elektronisk ansökningsblankett nedan.

Ansökan om FSOM arrangörsskap (Elektroniskt ansökningsformulär)

Vid frågor – kontakta FSO-kansliet eller FSO-tävlingsutskott.

Kategorier:
Distrikt Finlands Svenska Idrott FSO FSOM Skidorientering