FSOs februari månadsbrev är publicerat

Här är senaste informationen från FSO.

https://mailchi.mp/5a168cddb927/fsos-mnadsbrev-4837406

Vänligen förmedla denna information inom föreningen till medlemmar och utövare av sporten. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela fso@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du inte i fortsättningen vill ha av dessa meddelanden.

Kategorier:
Okategoriserade