FSO:s månadsbrev – december&januari

Mycket nyttig information i månadsbrevet. Läs och sprid gärna i era egna föreningar! Info om bl.a. träningsdagar, kartläggning av intresse för FSOM i cykelorientering, SSL:s skolningsturné och Vörå idrottgymnasium Open House tillfälle.

FSO vill också rikta ett stort tack till Maritta Nurmi som tackar för sig vid årsskiftet! Det betyder att Saara Norrgrann kommer att fortsätta som heltidstränare med ansvar för förbundets träningsverksamhet och Vörå idrottsgymnasium.

Kategorier:
Okategoriserade