FSO:s representanter i SSL Förbundsfullmäktige 2020-2023

SSL höll Förbundsmöte samt Förbundsfullmäktigemöte lördagen 13:e juni. I samband med mötet valdes regionernas representanter till SSL-Förbundsfullmäktige för en mandatperiod som sträcker sig från hösten 2020 till våren 2023.

FSO har som region 2 representanter i SSL:s Förbundsfullmäktige. Till FSO:s representanter 2020-2023 utnämndes

  • Roald von Schoultz (suppl. Anders Westerlund)
  • Niklas Enlund (suppl. Eva-Lotte Myrskog)

Samtidigt passar vi på att tacka avgående representant Henna Hertsbacka samt suppleant Lilian Björndahl för deras insatser som FSO:s representanter i SSL:s Förbundsfullmäktige de gångna åren.

Hela SSL-Förbundsfullmäktiges sammansättning 2020-2023

SSL:s artikel om 13.6 Förbundsmötet och Förbundsfullmäktigemötet här (på finska)

Kategorier:
FSO Kommunikation