FSO:s träningsgrupper 2021

Antagningsgruppen (FSO:s träningsuttskot, förbundstränare och FSO:s tränare) har valt FSO:s träningsgrupper 2021.Uttagningarna till träningsgrupperna baserar sig på det riktlinje-dokument för träningsgrupperna som angetts i samband med ansökan.

I detta års uttagning har TU och tränarna tvingats att ta hänsyn FSO:s resurser, som möjliggör cirka 30 idrottarens grupp. 

Under uttagningsprocessen har granskats varje sökandes idrottsprestationer som en helhet. Helheten är mer avgörande än enstaka placeringar. 

I detta års uttagning har TU och tränarna på ett helhetsmässigt plan betonat FSO-träningsgruppernas betydelse för de äldre juniorklasserna och unga senioridrottare som tävlar första året/åren i seniorklasserna. TU anser det viktigt för förbundet att genom sin träningsverksamhet kunna stöda idrottare i denna utmanande nyckelfas av karriären, då kraven på träningsmängd och idrottslig utveckling ökar samtidigt som man är tvungen att göra viktiga beslut för egen framtid. 

Gruppens sammansättning möjliggör att uttagna idrottare med omfattande tränings- och tävlingserfarenhet har en grupp jämnåriga idrottare på jämn nivå, där de kan sparra varandra att utvecklas tillsammans, både fysiskt och tekniskt. 


För kommentarer eller feedback angående uttagningen av FSO:s träningsgrupper 2021, vänligen kontakta förbundstränaren, FSO:s tränaren Maritta Nurmi eller  FSO:s träningsutskott. 


Idrottarna som är inte valt till träningsgrupper har möjlighet att delta till träningsgruppernas lägrets träningar och om det finns plats i lägrena delta också till lägret med självkostnadspris. Ifall du är intresserad meddela lägrets ansvarig tränare före lägret. 

Kategorier:
Elitgruppen Finlands Svenska Idrott FSO Orientering Träning Utmanargruppen