Inbjudan till NÅID-dagen 6.9.2020

Tävlingssidor (Akilles OK)

Tävlingsinbjudan

Välkommen till NÅID-dagen söndag 6.9.2020 i Sillvik, Borgå

NÅID-dagen inkluderar en förkortad individuell medeldistans på förmiddagen och en stafett på eftermiddagen. Klasserna H/D16 och yngre tävlar samtidigt om vandringspriset Ekorren i den individuella tävlingen på förmiddagen.

Vandringspriset Ekorren delas ut till den NÅID-förening som procentuellt mest ökat sitt deltagarantal från föregående år i klasserna H/D 16 och yngre.

Tävlingscentralens adress

Sillviksvägen 107, Borgå. Samma tävlingscentral för båda tävlingarna.

Vägvisning

Vägvisning till parkeringen från korsningen av vägarna 1541 (Drägsbyvägen) och 1543 (Tolkisvägen). Körtid från vägvisningen ca 2 minuter. Vägvisning på plats senast kl. 8:00 på tävlingsdagen.

Parkering adress

Jordvallsvägen 1, Borgå, på Tolkis hamnens asfalt plan. Promenad till TC 850m.

Anmälan senast

Måndag 31.8.2020 kl. 24 via Irma. Stafettens löpordning via IRMA senast fredagen den 4.9.

Om Emit-nummer saknas reserverar vi en hyrbricka (4€), betalning vid avhämtning.

Klasser i individuella tävlingen

RR-special (med ledsagare), TR-special (med ledsagare), D8RR, D10RR, D12TR, D12, D13, HD13-16N, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, H8RR, H10RR, H12TR, H12, H13, HD13-16N, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80. (Klasserna RR-special, TR-special och HD13-16N är inte mästerskapsklasser)

Klasser i stafetten

H/D12 TR/RR (minst en flicka i laget), D11-14, D15-18, D21, D120 (minimiålder 35 år), D150 (minimiålder 40 år), D180 (minimiålder 50 år), D210 (minimiålder 60 år), H11-14, H15-18, H21, H120 (minimiålder 35 år), H150 (minimiålder 40 år), H180 (minimiålder 50 år), H210 (minimiålder 60 år). I stafetten får damer springa i herrklasser.

Anmälningsavgifter

Individuella: H/D8‐18: 10 euro, H/D20-80: 15 euro.

Stafett: H/D8‐14: 25 euro, H/D15‐18: 40 euro, H/D21 och äldre: 50 euro.

Kartorna

är utskriftskartor, uppdaterade 06/2020. Skala 1:7 500, ekvidistans 5 m.

Stämpling

Emit. Emithyra 4 euro.

Första start i den individuella tävlingen är klockan 10. Första start i stafetterna är klockan 14.

Kafeteria och matservering finns i tävlingscentralen. (Vi följer givetvis rådande restriktioner och följer med situationen)

Mellan den individuella tävlingen och stafetten kan man köpa maletköttsoppa (G,L) och soijakross soppa (G, L, V) till lunch. Bröd och vatten ingår. Pris vuxen 8€, barn under 13 år 5€, betalas direkt till AOK´s konto eller kontant på plats. Kontonummer: FI71 4050 1050 0777 74 .

Matanmälan önskas i förväg senast måndag 31.8 kl. 24 per e-post till: chnordgren@gmail.com

Specialdieter bör meddelas i samband med anmälan till maten.

I Kafeterian finns kaffe, saft, smörgåsar och bakverk.

Kom ihåg säkerhetsavstånden då ni besöker kafeterian.

Tvätt finns på TC (Vi följer givetvis rådande restriktioner och följer med situationen)

Toaletter finns på TC

Funktionärer: Tävlingsledare Vesa Isoniemi. Banläggare för bägge tävlingarna är Anders Lindahl. Matservering och kafeteria Christel Nordgren.

Mer info ges av Vesa Isoniemi. vesa.isoniemi@pp.inet.fi eller 041 5473 007.

VI ÖNSKAR ER EN ROLIG NÅID–DAG I BORGÅ!

Kategorier:
Distrikt Finlands Svenska Idrott FSO NÅID Tävling