Intresserad av att ställa upp som FSO:s representant i Suunnistusliittos Förbundsfullmäktige?

Suunnistusliittos beslutsfattande instans är Förbundsmöte (Liittokokous), som samlas vart tredje år. Under 3-års perioden mellan Förbundsmöte är Suunnistusliittos beslutsfattande instans Förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige samlas två gånger i året till vårmöte och höstmöte.

Varje region inom SSL har en eller flera representanter i SSL:s Förbundsfullmäktiga. Antalet representanter per region är i förhållande till antalet tävlingslicenser inom regionen. FSO har två representanter (inklusive två suppleanter till dessa representanter) i SSL:s Förbundsfullmäktige. (I praktiken har SSL:s Förbundsfullmäktige motsvarande beslutsfattande roll vid SSL:s vår- och höstmöten som Förbundsmötet inom FSO på FSO:s vår- och höstmöte. )

Mandatperioden för SSL:s nuvarande Förbundsfullmäktige tar slut vid SSL:s förbundsmöte (Liittokokous) 13.6. I samband med 13.6 mötet väljs nya Förbundsfullmäktige (Liittovaltuusto) för en mandatperiod från och med hösten 2020 till våren 2023.

Är du intresserad av att ställa upp som FSO-representant?

FSO söker nu efter en (1st) ny representant och en (1st) ny suppleant till SSL:s Liittovaltuusto. Den nya ordinarie representanten får gärna (men måste inte) komma från FSO-medlemsförening i Österbotten, då de nuvarande ”österbottniska” representanterna (ordinarie Henna Hertsbacka och suppleant Lilian Björndahl) inte planerar ställa upp för en ny mandatperiod.

Är du intresserad av att ställa upp? Har du tips på intresserad person som kunde ställa upp? Hör i så fall av dig under vecka 23 (senast 7.6) till FSO:s förbundsordförande Nina Simosas eller grenchef Wilhelm Stenbacka. Ninas kontaktuppgifter hittas här. Wilhelms nedan. (Det torde handla om 2 möten per från hösten 2020 till våren 2023.)

Wilhelm Stenbacka, wilhelm.stenbacka@idrott.fi, 0401931394

Kategorier:
FSO förbundsmöte Kommunikation