Jämlika segrartider och nya stafetteklasser – Nya regeländringar i FSOM tävlingsdirektiven fr.o.m. år 2022

Styrelsen har beslutat under våren 2021 att fr.o.m. år 2022 träder följande FSOM regeländringar i kraft:

  • Jämlika segrartider långdistansens klasserna DH21 och yngre. Detta för att båda könen ska värderas lika, dels ur en jämställdhetsaspekt och dels ur en fysisk aspekt där det inte finns några skäl för att damer ska ha kortare tävlingstid än vad herrar idag har. I framtiden utreds detta gälla även de äldre klasserna.
  • Samma klassbenämningar som i FSOM tävlingarna, för att bl.a. bättre visa för allmänheten vilken ålderskategori det är fråga om.

Uppdaterade FSOM direktiven hittar du här

Kategorier:
Okategoriserade