Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2024-2026

Förbundet har under fjolåret och början av detta år jobbat med att uppdatera sin jämställdhets- och likabehandlingsplan för de kommande tre år. Även förbundets medlemsföreningarna och deras medlemmar har haft möjligheten att delta i detta arbete, genom att kommenterar och föra fram egna synpunkter och förslag.

Den nya planen har under styrelsemötet 4.3.2024 godkänts av styrelsen i sin nuvarande form och kan publiceras. Jämställdhets- och likabehandlings arbetet är en fortgående process som aktivt beaktas i verksamheten och utvärderas årligen. Planen kan således komma att uppdateras årligen vid behov.

Kategorier:
Okategoriserade