Mellanrapport: FSOM och FSO Storläger arrangeras enligt planerna!


21.6.2021 Mellanrapport gällande FSOM arrangemangen 2021

FSOs styrelse har tillsammans med FSOM arrangörerna beslutat den 14.6.2021 att mästerskapstävlingarna och FSO Storläger ordnas enligt planerna. Detta med förbehållet, att om pandemiläget försämras så kan de med kort varsel bli nya restriktioner. Beslutet baserar sig på dagens postiva utveckling samt grönt ljus från de Åländska smittskyddsmyndigheterna. Arrangörerna kommer senare med mer information gällande åtgärder för att minska möjligheten av smittspridning.

Mer information om tävlingarna hittas här https://orientering.ax/fsom-2021/

Mer information om FSO Storläger hittas här https://fso.idrott.fi/traning/storlager/

4.6.2021 Mellanrapport gällande FSOM arrangemangen 2021

Arrangemangsförberedelserna är i full gång och går enligt planerna. Arrangörerna har aktiv kontakt med smittskyddsmyndigheterna, för att säkra trygga tävlingsarrangemang. Även anmälan för tävlingarna har öppnats på IRMA, så det är bara att anmäla sig med.

Det rekommenderas att föreningarna bokar snarast möjligen boende och resor samt kollar upp bokningsvillkoren. Båtresa och logi kan bokas via Viking Line (sportaland@vikingline.com) med rabattkod. Ange bokningskod ”FSOM 2021”.

Mer information om banlängder, anmälan, terrängbilder, kartor, etc. hittar du på FSOM – hemsidan https://orientering.ax/fsom-2021/

Passa på även att följa FSOM tävlingarna på Instagram https://www.instagram.com/fsom2021/

4.6.2021 Mellanrapport gällande FSO Storläger
Resan till Åland och ankomsten till Mariehamn

Lägerdeltagarna ansvarar själv för att boka sin resa till Åland. Det rekommenderas att deltagarna bokar sina båtplatser i god tid. Kolla avbokningsvillkor ifall man reserverar ”extraplatser” som sedan behöver avbokas. Alla deltagare förväntas ta sitt ansvar och följa rekommendationerna. Res inte om du har symptom!

Silja Line anländer i Mariehamn 13.35 och Viking Line 14.10 från Åbo. Resor med Viking Line kan bokas via sportaland@vikingline.com med rabattkod. Ange bokningskod ”FSOM 2021”.

Lägerchef och lägerledare välkomnar deltagarna i hamnen. Det kommer att finnas bilar på plats som avhämtar deltagarnas väskor.

Deltagarna kommer att få börja lägret med en tipsbana/ lokal sightseeing, med start från hamnen, och kommer därefter i egen takt till inkvarteringen i Övernäs skola. Middag serveras först klockan 17.00, så det rekommenderas att deltagarna äter lunch på båten.

Ytterligare information och närmare program fås efter att anmälningstiden gått ut. Information om lägret hittar du via följande länk https://fso.idrott.fi/traning/storlager/

28.5.2021 FSO Storläger

Uppdaterad information om FSO Storläger!

Anmälningen till storlägret har förlängts till 27.6.2021. 

Förbundet har bestämt att subventionera mera lägerpriset och därmed är deltagaravgiften 150 €. På det viset vill förbundet möjliggöra för fler unga att ta del av FSO Storläger.

Lägret ordnas på Övernäs skola och i lägerpriset ingår: 

  • Logi och mat (4 måltider / dag)
  • Transporter under lägret och till tävlingsplatsen den 6.8
  • Kartor 

Ytterligare information och närmare program fås av efter att anmälningstiden gått ut. 

Mer information
Lägerchef Jenny Ray (jenny@ok77.fi)

8.5.2021 FSOM

FSOs styrelse och tävlingsutskott har haft möte under vecka 18. Omständigheterna ser dag för dag mer lovande ut då antalet coronafall sjunker och restriktioner börjar lätta. Förhoppningarna är stora i att förverkliga ett fullvärdigt FSOM. Vid arrangemanget tas i beaktande rådande omständigheter och restriktioner samt Finska Orienteringsförbundets hänvisning till att ordna ansvarsfulla tävlingsarrangemang. 

Vid detta önskar förbundet på att föreningar anmäler sig till mästerskapstävlingar och gör en intresseanmälan till FSO Storlägret (läs mer nedan om FSO Storläger). Vid bokning av inkvartering och resor observera på förhand avbokningsvillkor. Flera inkvarteringsställen är mycket tillmötesgående då det kommer till att komma överens om avbokningsvillkor. 

Den 17.5.2021 kommer FSO att ha tillsammans med FSOM arrangörer följande avstämningsmöte. Tävlingarnas tekniska tävlingsövervakare kommer att åka till Åland och diskutera tillsammans med arrangören bland annat genomförande av ett tryggt och säkert tävlingsupplägg. Följande möten gällande mästerskapstävlingarna kommer att vara

  • 24.5 Tävlingsutskottet
  • 2.6 FSOs styrelse
  • 14.6 FSOM arrangör och FSOs styrelse

Nästa mellanrapport angående FSOM mästerskapen publiceras den 4.6.2021.

8.5.2021 FSO Storläger

FSO Storläger kommer att arrangeras i år av förbundet. Målsättningen är att arrangera ett fullvärdigt läger den 3-6.8 för 10-18 åringar som inledning till Finlands Svenska Orienteringsmästerskapen (FSOM). Lägret planeras och följs enligt Ålands landskapsregerings och regionförvaltnings direktiv för att ha ett tryggt och säkert lägerarrangemang.

Deltagare och föreningar som är intresserade att delta i lägret bes att fylla i en  intresseanmälan senast den 3.6.2021. Priset per lägerdeltagare är beroende på hur många som anmält sig med till lägret. Till alla som gjort en intresseanmälan skickas den 8.6.2021 en deltagarbekräftelse till vårdnadshavare/förening var bekräftas att barnet deltar / antal deltagare och namn deltar på lägret samt vilka ledare från föreningen kommer med. Bekräftelsen bör fyllas i senast den 16.6.2021 kl.12.00. Därefter ges mer information om lägret i juli. Deltagare för lägret har rätten att annullera sitt deltagande ända till den 20.7.2021.

Förbundet förbehåller sig rätten att göra ändringar i FSO Storläger lägerarrangemanget.

Resorna till lägret bör bokas och arrangeras av föreningen/deltagaren.
Vid frågor, kontakta FSOs grenchef Tarja Krum (tarja.krum@idrott.fi).

28.4.2021 FSOM och FSO Storläger

De osäkra tiderna ser ut gå mot det ljusare, vilket vi inom FSO hoppas på med tanke på de efterlängtade FSOM och FSO-storläger arrangemangen på Åland i augusti. 

I och med att tävlingsarrangemangen blev framflyttade med ett år, har arrangörerna haft tid att finslipa på mästerskapen. Målsättningen är att kunna arrangera ett fullvärdigt FSOM. FSO och FSOM-arrangörerna har på sitt möte 19.4 beslutat att FSOM preliminärt skall arrangeras enligt planerna. Arrangemangen anpassas enligt rådande omständigheter och restriktioner, vid tidpunkten för tävlingarna. Det betyder att ändringar ännu kan förekomma. 

FSOs tävlingsutskott, ungdomsutskott och styrelse kommer att ha följande möten under första veckan i maj. FSO och FSOM-arrangörerna har följande avstämningar den 17:e maj och 14:e juni. Då gås förutsättningarna för tävlingen igenom och i vilken form de kan förverkligas avgörs. Vi informerar föreningarna om vilka beslut som fattats efter dessa möten.

Mer information fås av

Nina Simosas, FSOs ordförande
Tom Björklund, Tävlingsutskottets ordförande
Tarja Krum, Grenchef
Kontaktuppgifterna hittas här

Kategorier:
Okategoriserade