”Ledare för barn och unga inom en orienteringsförening ” – föreläsning 30.3 kl 18-20.30

Delta på FSOs föreläsning om vad det i praktiken innebär att vara ledare för barn och unga inom en orienteringsförening. Föreläsningen ger dig

  • Kännedom om vad det innebär att vara ledare för barn och unga
  • Praktiska och konkreta tips för planering och förverkligande av träningar

Under föreläsningen har även deltagarna möjlighet utbyta erfarenheter. Föreläsningens målsättning är göra tröskeln låg för dig att medverka som ledare i föreningens ungdomsverksamhet samt få konkreta tips i att göra orienteringsträningar för barn och unga. Föreläsningen är kostandsfri. Som föreläsare fungerar Maritta Nurmi och Ida-Marie Eklund.

Anmäl dig med senast 29.3.2021 på följande länk https://www.lyyti.in/Ledare_for_barn_och_unga_inom_en_orienteringsforening_4674

Kategorier:
Okategoriserade