Medlemsföreningarnas årsrapport över verksamhet 2019 – Deadline 31.3!

Finlands Svenska Idrott och dess medlemsförbund erhåller statsbidrag som idrottsfrämjande organisationer. FSO är därmed skyldig att redovisa statistik över dels egen verksamhet, dels verksamhet i medlemsföreningarna. 

Årsrapporten över förverkligad verksamhet samt medlemsstatistik är obligatorisk för respektive medlemsförening. En korrekt inlämnad årsrapport jämte betald medlemsavgift berättigar till samtliga tjänster och den service förbundet erbjuder. Ju tillförlitligare statistikuppgifter vi får från fältet, desto bättre förutsättningar har vi i fortsättningen att få optimalt verksamhetsbidrag från staten och på så sätt upprätthålla vår verksamhet. 

Årsrapporten över verksamhet 2019 fylls i på nätet, liksom tidigare år, genom FSI:s Lyyti-portal. Uppgifterna bör lämnas in senast den 31 mars 2020. I samband med årsrapporten kan medlemsförening även ange förändringar i kontaktpersoner med samma formulär. Uppgifterna fylls i genom att klicka på länken: ÅRSRAPPORT

Att alla medlemsföreningar fyller i uppgifterna har stor betydelse för våra verksamhetsförutsättningar i framtiden. Tack på förhand!

Kategorier:
FSO Kommunikation Nyhetsbrev Orientering